Контакти | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

Контакти

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „БОРБА“
Велико Търново, бул. „България” 2
e-mail: borbavt@vali.bg
http://www.borbabg.com

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Николай Томов – тел/факс: (+359) 62 623831
ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
Силвия Георгиева – тел: (+359) 62 624014
, 0886 10 20 30
РЕКЛАМИ, ОБЯВИ
Кремена Трендафилова – тел: (+359) 62 620458, 0892 204 113 borbavt@vali.bg
Габриела Йосифова тел/факс: (+359) 62 620308
СТАРШИ РЕПОРТЕР
Нели Сукова – тел: (+359) 62 621576, nelisukova@abv.bg
ПОЛИТИКА, МЕСТНА ВЛАСТ
Стилян Найденов – тел: (+359) 62 601820, stiljann@abv.bg
КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ПРОБЛЕМИ
Сашка Александрова – тел: (+359) 62 620526, sa6ka@abv.bg
ИКОНОМИКА
Стилян Найденов – тел: (+359) 62 601820, stiljann@abv.bg
ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Галина Георгиева- тел: (+359) 62 620526, 0896775 764 georgieva.1991@gmail.com
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Галина Георгиева- тел: (+359) 62 620526, 0896775 764 georgieva.1991@gmail.com
СПОРТ
Петко Павлов – тел: (+359) 62 623839
ФОТОГРАФ
Светослав Стефанов – тел: (+359) 62 601820
КОРЕСПОНДЕНТИ
Елена – Мария Симеонова – тел: (+359) 6151 3645
Свищов – Александър Шабов – GSM: (+359) 877 523755, alexis@abv.bg
ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
Силвия Георгиева – тел: (+359) 62 624014
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Марияна Гайдарова, Емилия Стойчева, Анета Димитрова, Таня Пенчева, Иглика Стефанова – тел: (+359) 62 624022
ТЕЛЕФОНИ ЗА РЕКЛАМА
тел: (+359) 62 624014
тел: (+359) 62 620458
тел/факс: (+359) 62 620308
тел/факс: (+359) 62 623831
GSM: (+359) 886 102030
е-mail: borbavt@vali.bg
http://www.borbabg.com/

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА
БАНКА
BIC: UBBS BGSF
IBAN: BG75 UBBS 8002 1079 8801 20

Вашият отговор на Анонимен Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *