Над 1 млн. евро влизат в общината по спечелен проект с Румъния за защита от природни стихии | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

Над 1 млн. евро влизат в общината по спечелен проект с Румъния за защита от природни стихии

Публикувана на: 11.01.2017г. 99 прегледа

Започва изграждане на съоръжения с дължина от 1250 м по река Елийска

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЩЕ УПРАВЛЯВА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ С РУМЪНИЯ за превенция на бедствия и аварии. В българската община по спечеления проект влизат 1 112 701 евро, а общата стойност на „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните райони Кълъраш и Полски Тръмбеш е 3,8 млн. евро. По тази програма през м. г. са спечелени едва 10 проекта, сочи статистиката, а цялата документация и изпълнението се води само на английски език.

Проектът е свързан със справянето с извънредни ситуации, главно наводнения, всички видове природни бедствия и бедствия, причинени от човека. Главната цел на проекта е да се подобри управлението на риска в трансграничния регион. Налице е изключителна опасност от наводнения и в двата района, изследвани от проекта. Река Янтра и нейният приток река Елийска са причинили редица наводнения в Полски Тръмбеш. През последните 10 години Инспекторатът за извънредни ситуации в Румъния е извършил повече от 1000 интервенции в област Кълъраш, а общата сума на щетите, причинени от наводнения в региона, възлиза на милиони евро.

Дейностите по изпълнението на проекта са свързани със създаване на система за прогнозиране и предварително предупреждение в Полски Тръмбеш, изграждане на система за управление на аварии в област Кълъраш, като системата ще включва информационно и специализирано оборудване и съвместни дейности – тренировки и изработване на план за действие.

Какво ще се прави?

Като дейности по изпълнението са предвидени ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното корито на река Елийска през Полски Тръмбеш. Проектът предвижда изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите. Предвидените дейности са в участък с дължина 1250 м, който е разделен на шест.

За първото трасе се предвижда изсичане на храсти и дървета с диаметър до 10 см, изкореняване на растителност, реконструиране на дига, надлъжни укрепителни съоръжения от габиони с височина 1 метър и ширина 8 метра. Чрез тях водното течение ще се концентрира между габионите и ще се повиши самопочистващата му способност. Ще се премахнат зоните със застояла вода.

Вторият участък предвижда надлъжни укрепителни съоръжения от габиони с височина 2.5метра. В най-горния ред габиони ще се положи изолационна мембрана. Третият и четвъртият участък ще са укрепени с габиони с височина на 2.5 метра на десния бряг. На левия бряг ще се изградят габиони с височина 2 метра. За петия участък се предвижда оформяне на реката в план и укрепване на бреговете и габиони по двата бряга. В шестия участък ще има изсичане на растителност и оформяне на речното легло в отделни участъци.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *