582 лв. средна заплата в областта, със 170 лв. под тази за страната С 4800 намалели работещите в региона за година

Публикувана в брой: 34 / 2012-02-17
Видяна: 965 пъти

РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ СА СРЕД НАЙ-ЗЛЕ ПЛАТЕНИТЕ В СТРАНАТА. По официални данни на Териториалното статистическо бюро средното възнаграждение за региона в момента е 582 лв., докато на национално ниво то е със 170 лв. повече.
За година заплащането е скочило едва с около трийсетина лева. Наетите в обществения сектор са получавали средно по 723 лева, а в частния сектор – по 501 лева. Работещите по трудово и служебно правоотношение жени са получавали средно по 534 лева, а мъжете – по 631 лева. Наетите по граждански договор са получавали средно по 380 лева, а тези по договор за управление и контрол – по 2892 лева. Само за сравнение възнаграждението на кмета на областния център Даниел Панов е 90 на сто от депутатската заплата, която е около 2400 лв. Председателят на Общинския съвет Николай Ашиков пък се подписва срещу 90 на сто от кметското възнаграждение.
Според статистиците най-добре платени са ангажираните в сектор „Финансови и застрахователни дейности” – 1100 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1051 лева, „Държавно управление” – 934 лева, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 757 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – 310 лева, и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 331 лева.
ЗА ГОДИНА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА СА НАМАЛЕЛИ С НАД 4800 ЧОВЕКА И В МОМЕНТА СА МАЛКО НАД 67 470 ЧОВЕКА.
През последното тримесечие на 2011 г. най-значително процентно намаление на наетите е регистрирано в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – 15.1%. Спрямо началото на октомври значително намаляват и наетите в икономическите дейности: строителство – с 11.4%, други дейности – с 11.4%, и операции с недвижими имоти – с 10.6%. В абсолютни числа най-голямо намаление се наблюдава в дейностите: селско, горско и рибно стопанство – с 609 души, преработваща промишленост – с 578 души, транспорт, складиране и пощи – с 458 души, търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – с 408 души, като за четирите отрасъла те са с 2053 души по-малко. Увеличение на наетите е регистрирано само в икономическите дейности: административни и спомагателни дейности – с 4% (55 души), хотелиерство и ресторантьорство – с 4% (100 души), и образование – с 1.4% (93 души).

Стилян НАЙДЕНОВ