Забраниха риболова в седем реки в региона

Публикувана в брой: 28 / 2013-02-11
Видяна: 1700 пъти

Седем водни обекта във Великотърновска област са включени в списъка на земеделското министерство за забрана на риболова през 2013 г. Ограничения са издадени за цялата страна от министър Мирослав Найденов, като Агенцията по рибарство и аквакултури ще следи за наложената забрана. Целта й е опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми. За Великотърновска област забраната е за река Божичка от извора до вливането й в река Веселина при село Дрента и река Липовска от извора до вливането й във Веселина при местността Смесито. Другите ограничения са река Ивановка – от извора, прилежащите й притоци до вливането й в Майтанеци, по цялата река Борощица, река Веселина от село Багалевци до притоците й и реките Беберовска и Костелска.
През цялата година е забранен и уловът на балканска пъстърва в участъците на река Мийковска и нейните притоци.

В. ВАЛЕНТИНОВА