АГРОСЪВЕТИ. Март – най-важен за резултатите на полето

Публикувана в брой: 42 / 2013-03-01
Видяна: 1733 пътиСерафим Цачев, агроном

МАРТ Е МЕСЕЦЪТ, ПРЕЗ КОЙТО СЕ НАТОРЯВАТ ЕСЕННИТЕ КУЛТУРИ И ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНАТА КАМПАНИЯ. До края на месеца торенето трябва да приключи, като за есенниците най-подходящи са азотните торове, а там където почвите са вкислени, е най-добре да се използва амониево-калциева селитра. На пазара може да се намери и комбинация, съдържаща сяра, която помага за разграждането на неусвояемите фосфати и други елементи от почвата, необходими за развитието на растенията. Освен това способства и за по-слабото вкисляване на почвата. Сред универсалните торове, използван от земеделците, е карбамидът, който по-малко вкислява почвата и е подходящ за всички видове култури и почвени типове. Неговата особеност обаче е, че трябва да се използва при по-висока влажност и ниски температури, тъй като иначе се изпарява. Карбамидът не бива да се използва при температура на въздуха над 8 градуса, тъй като това води до намаляване на ефективността му. Затова февруари и март са най-подходящи за използването му за наторяване на културите, а към края на месеца може да се пристъпи към наторяване с амониева селитра.
За основното торене на пролетните култури на пазара се предлагат много и различни торове, но най-добре е да се използва комбинацията, съдържаща азот, фосфор и калий. Освен че е лесноразтворима и бързоусвоима, тази комбинация дава много добър баланс на хранителните вещества в почвата.
За пролетните култури едни от препоръчителните продукти на пазара за основно торене в момента са френските торове „Тимак 42” и „Тимакстарт MPPA Дио”, които са иновативно решение за основно торене на царевица и слънчоглед. Те осигуряват оптимални условия на културите при всякакви почвени условия, дори и да са по-киселинни, благоприятствайки тяхното развитие. Предпазват от блокиране на хранителните елементи и подпомагат усвояването на фосфор. Не бива да се забравя също така и предпазването на есенните посеви от плевели и заболявания, които могат да се окажат фатални за растенията. Относно опазването на културите е важно да се знае, че фунгицидът трябва да се влага заедно с хербицида. Това е основно правило, тъй като по този начин растенията се имунизират за не по-малко от 50 дни от различни заболявания. За съжаление у нас все още няма достатъчно добра култура на земеделието, пътищата между посевите не се поддържат чисти от плевелната растителност, която е източник на зараза от нехарактерни за посевите плевели, като ветрушка, овсиги и други. Тези плевели ежегодно увеличават плътността в полетата и буквално унищожават културите. А житните плевели в житните култури са стара болка за всички стопани. В борбата срещу тях трябва да се използват специалните за тази цел препарати. Спестяването на противожитен хербицид може да доведе не само до загуби, но и до задълбочаване на проблема от попадането на семената в нивите, като проблемът остава и за следващите години. Затова специалистите препоръчват в борбата срещу житните плевели при пшеницата хербицида „Палас“, а препаратът „Аксиал“ е подходящ и за пшеницата, и за ечемика.

Серафим ЦАЧЕВ,
агроном