С 612 лв. средна заплата регионът е на 14-о място в страната

Публикувана в брой: 163 / 2013-08-23
Видяна: 1016 пъти

СПОРЕД ТЕРИТОРИАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СРЕДНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ Е 612 ЛВ. Отрасълът, който трябва да води местната икономика – туризмът, се оказва, че плаща най-зле. В хотелиерството и ресторантьорството обаче надниците са почти наполовина от средните - 386 лв.
С 4.4% се е увеличила средната месечна работна заплата в област Велико Търново през второто тримесечие на 2013 г. спрямо първите три месеца на година. Размерът й достига до 612 лева, което обаче е със 187 лева по-малко от средното равнище за страната. Така регионът се нарежда на 14-о място. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в отрасъл „Строителство” – с 19.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 14.1%. По икономически дейности най-високо средномесечно трудово възнаграждение през периода в областта са получили наетите лица във „Финансови и застрахователни дейности” – 1032 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 975 лева, „Държавно управление” – 868 лева.
За четири години средната заплата в региона се е вдигнала с близо 100 лв. През декември 2009 г. е била 503 лв.