ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ! За детски надбавки ще се издават удостоверения по образец от детските градини и училищата

Публикувана в брой: 171 / 2013-09-04
Видяна: 10530 пъти

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ РОДИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТСКИ НАДБАВКИ. Изискването влезе в сила от 1 септември с промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Според новите разпоредби държавата ще отпуска детски добавки на родителите само след редовното посещение на детето в училище или в подготвителна група в детската градина. В предучилищна подготовка попадат малчуганите, родени през 2007 и 2008 г. Хвърчащите бележки, които досега се издаваха от учебните заведения на родителите за пред социалните служби вече се заменят с уеднаквен модел на удостоверение. „Образците вече са предоставени в детските градини и училищата, откъдето родителите могат да ги получат“, обясни за „Борба“ Мария Ерусалимова, началник-отдел „Социална закрила“ при дирекция „Социално подпомагане“ - Велико Търново. Оттам напомнят на родителите, че помощта от 35 лв. се спира, ако детето има пет неизвинени отсъствия за месеца от училище без уважителна причина. При децата в предучилищна подготовка също е наложена подобна мярка. За уважителна причина се приема, когато за отсъствията на детето е представена медицинска бележка по болест или бележка от спортен клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова или музикална формация. От своя страна директорът на детската градина или училище, в което има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно ще изпращат справка за отсъствията на децата до социалните дирекции. В случаите, когато има преместване на дете в подготвителна група, приемащата детска градина или училище трябва да уведомят регионалната дирекция, за да получава тя съответните справки за неприсъствие. Новите удостоверения трябва да се представят до края октомври, уточниха от социалната служба във Велико Търново. Семействата, които за първи път ще кандидатстват за детски надбавки, трябва да представят също и бележка от личния лекар за направените задължителни имунизации на детето, бележки за доходите на родителите за последните 12 месеца и удостоверение за IBAN на сметката, на която да се превеждат парите.
Освен промените за детските надбавки от 1 август влезе в сила и промяна, засягаща семействата на деца с увреждания, които получават месечна помощ в размер на 189 лв. От септември помощта за родителите на тези деца става 213 лв. и след като вече имат подадени документи, не се налага допълнително да подават други заявления или молби.

Весела БАЙЧЕВА