Правят обществен консултативен съвет към Регионалния инспекторат

Публикувана в брой: 221 / 2013-11-14
Видяна: 644 пъти

ОБЩЕСТВЕНОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ КЪМ РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО във Велико Търново. Основната идея на новата структура е да подпомага началника на инспектората при разработването на инициативи, свързани с образованието. Съветът ще се намесва и когато трябва да бъдат формирани позиции и становища, както и във въпроси, свързани със спазването на принципите на публичност и прозрачност. Общественоконсултативният съвет ще обсъжда и дава мнения по проблемни теми, свързани с образованието, като изработва и предлага конкретни инициативи.
Председател ще ръководи дейността на съвета. В структурата ще влязат още представители на всяка представителна организация на работниците и служителите на областно ниво, на всяка представителна организация на работодателите на областно ниво; представител или представители на Националното сдружение на общините в България.
В съвета могат да участват и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование, професионалното обучение от областта. Асоциациите на хората с увреждания на територията на областта също ще участват в съвета. Място има и за представител на областния управител.