Шефът на пожарната в Полски Тръмбеш и директорката на гимназията с национални награди

НАЧАЛНИКЪТ НА ПОЖАРНАТА В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР инж. Светлин Михайлов и временната директорка на СОУ “Цанко Церковски” Стефка Трайчева

Read more
ОЩЕ НОВИНИ ОТ ДЕНЯ

Държавата се отказа от продажбата на болничните имоти… засега

ИЗНЕНАДВАЩО ДЪРЖАВАТА СЕ ОТКАЗА ОТ ПРОДАЖБАТА НА НЕДОСТРОЕНИЯ ХИРУРГИЧЕН КОРПУС И БИВШАТА ПАРОВА ЦЕНТРАЛА. Тя бе инициатор на сделката с двата болнични имота, но на извънредното Общо заседание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” вчера изцяло промени намерението си. Представителят на държавата, която притежава 51% от акциите на дружеството, гласува „въздържал се”, а общините Велико Търново, Елена, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица дадоха положителен вот.

Read more
Спорт
Забава и знание