Благодарност

Искаме да изкажем своята най-искрена благодарност на медицинския директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Велико Търново”

Read more