ИЗРЕЗКИ ОТ СТАРИТЕ ТЪРНОВСКИ ВЕСТНИЦИ | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

ИЗРЕЗКИ ОТ СТАРИТЕ ТЪРНОВСКИ ВЕСТНИЦИ

Публикувана на: 10.10.2014г. 150 прегледа

Публикувана в брой: 193 / 10.10.2014

10 октомври
1922 г.
“Комитет за издигане паметник за възраждането и освобождението на България е основан на 10 м. м. (10 октомври – б.а.) в града ни. Съгласно чл. 8 от устава са избрани: за председател г. П. Рашков, а за секретар Хр. Доброволски…”
в. „Ново време”, бр. 33
1923 г.
* “Някои от началниците на тукашните учреждения употребяват своите подведомствени служители като домашни слуги. Имало е и такива, които са си позволявали да пращат своите подведомствени на лозята си да копаят, пръскат и пр. Подигравката с държавните служители трябва да престане веднъж завинаги.
Ще следим и за втори път ще изнесем факти, без да скриваме имената.”
* „От положително място се учим, че правителството е решило да даде свобода на всички в предстоящите избори. Легални и нелегални няма да има. Съобщено било на комунистите, че и те могат да участвуват с листа. Последните обаче били на мнение, че понеже организацията им е разтурена, да не вземат участие.”
в. „Ново време”, N 3
1927 г.
„Обява N 78, гр. В. Търново, 10 октомврий 1927 г.
Обявява се на интересующите се, че на 6 ноемврий т. г. от 10 до 11 часа пред обед в канцеларията на великотърновското читалище „Надежда” ще се произведе търг с явна конкуренция за отдаване под наем читалищния бюфет при първоначална оценка 5000 лева и залог за участие в търга 5% върху наемната стойност.
Поемните условия могат да се видят всеки присъствен ден в канцеларията на читалището.”
Общински вестник „Велико Търново”, бр. 9
1959 г.
„В събота (10 октомври – б.а.) търновският “Етър” претърпя трета поредна загуба на собствен терен от гостуващия „Академик”, София. Напразно хилядите привърженици на футбола очакваха, че най-сетне треньорът Томов ще наруши досегашната „традиция” на играта и ще ги зарадва с победа.”
в. „Борба”, бр. 123
1967 г.
„Големи са успехите на окръжната, общинските и местните лекторски групи. Окръжната лекторска група разполага с 257 лектори, а 47-те общински групи – с над 2000. Само от окръжната група до края на полугодието са изнесени 1457 лекции…
Сега една от основните теми на лекционната пропаганда безспорно е славният юбилей на Великата октомврийска социалистическа революция и предстоящата 25-годишнина на социалистическата революция у нас.”
в. „Борба”, N 122
1968 г.
„Беседа на тема „Реакционната същност на религията” изнесе Николай Попгеоргиев от Клуба на атеиста от Велико Търново на лекторията, организирана от отечественофронтовския комитет при квартал „Гурко”.
в. „Борба”, бр. 122
1969 г.
*”Вчера (10 октомври – б.а.) в аудитория N 1 на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий” – Велико Търново, академик Михаил Арнаудов изнесе лекция пред студентите и преподавателите на тема „Психология на литературното творчество.”
в. „Борба”, бр. 122
1970 г.
* „Колективът на ДИП „Етър” – Велико Търново, е един от първите, които осъществиха петилетната задача.”
* “Въпреки че за деветмесечието общо планът в строителството се изпълнява, редица строителни колективи изостават от темпа, необходим за цялостно изпълнение на задачите. Само промишленият и специализираният район във Велико Търново успяха да осъществят задачата – до края на деветмесечието да реализират над 80 на сто от годишната програма.”
* „…Във Велико Търново пребивава екип на Българската телевизия, който със съдействието на Окръжния комитет на комсомола и Младежкия дом на културата подготвя една нова интересна инициатива – концерт-конкурс “Златна камера”.
В този концерт-конкурс, замислен от Младежката редакция, последователно ще участвуват всички окръзи и по същество ще бъде един своеобразен фестивал на младежката художествена самодейност в страната. Неговата цел е да се открият и поощрят талантливи млади изпълнители, както и да се покажат на малкия екран най-изтъкнатите комсомолски състави…
Във Велико Търново се подготвя и едно друго предаване на Българската телевизия, предназначено за рубриката „Семена в браздите”.”
в. „Борба”, бр. 122
1972 г.
В брой 122 от 10 октомври вестник „Борба” информира читателите за откриването на скелет на мъж и пръстен – печат с надпис „Калоянов”. По повод на коментираната и до днес находка в църквата „Св. 40 мъченици” във вестника е цитирано мнението на ръководителя на разкопките Въло Вълов: „Името буди интерес, но няма никакви данни скелетът да се свърже с българския цар Калоян”.

* * *

11 октомври

1928 г.
„Заповед N 95, гр. В. Търново, 11 октомврий 1928 год.
ЗАПОВЯДВАМ:
1) Да се зарегистрират всички стопански кучета в града и да се извърши преглед на кучетата, докарани за регистрация. Регистрацията и ветеринарният преглед ще започне от 20 октомврий т. г. и ще трае до 28 с. месец.
2) Всеки стопанин е длъжен през това време да отведе кучето си при канцеларията на великотърновския окръжен ветеринарен лекар, находящ се зад Девическата гимназия, за преглед, регистрация и маркиране.
3) Кучетата, които се водят за ветеринарен преглед и регистрация, трябва да се водят със здрав ремъчен повод и да имат ремъчен нашийник за поставяне металическа марка. За регистрацията на всяко куче ще се плаща по 5 лв.
4) От 20 октомврий до второ нареждане всички стопани, които имат кучета, са длъжни да държат последните вързани и затворени в дворовете си.
5) Допуща се през това време (20 октомврий до второ разпореждане) воденето на кучетата на ръка из улиците, но кучетата да имат намордници.
6) Скитащите се кучета из улиците и в окрайнините на града, без разлика дали са те стопански, ловджийски, луксозни и пр. ще се тровят и избиват. Отровените и избити кучета ще се прибират от общинските метачи и ще се заравят дълбоко в земята в животинските гробища.
7) Общинският агент, натоварен с преследването и унищожаването на скитающите се кучета из града, е длъжен всекидневно да дава отчет за числото на отровените и заровени кучета на общинската ветеринарна власт.
8) За неизпълнение настоящата заповед виновните граждани ще се наказват с глоба до три хиляди лева, съгласно чл. 286 от Закона за санитарно-ветеринарната служба.
Зам.-кмет: Т. ФЪРТУНОВ”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 29
1969 г.
“Трудовите колективи на държавните и кооперативните промишлени предприятия в окръга през деветмесечието на 1969 г. произведоха обща промишлена продукция за 343 619 000 лв., като преизпълниха план-разчетите си с 2.7 на сто и дадоха на народното стопанство надпланова продукция за 9 046 000 лева.
От всичките 82 държавни промишлени предприятия 16 допуснаха неизпълнение на плановете си и не дадоха на народното стопанство продукция до предвидената по плана за 2 406 000 лева. Между тях с по-значително неизпълнение са: ДИП “Първи май” – Велико Търново, ДСП „Сердика” – Велико Търново, ДДЗ “Д. Благоев” – Велико Търново…”
в. „Борба”, бр. 122
1972 г.
“Вчера (11 октомври – б.а.) в Драматично-музикалния театър “Константин Кисимов” – Велико Търново, по инициатива на Министерството на народната просвета и под патронажа на първия секретар на Окръжния комитет на партията Димитър Стоянов бе открито Национално съвещание по физическото възпитание в детските градини.”
в. „Борба”, бр. 123

* * *

12 октомври

1927 г.
„Съобщава се на г. г. гражданите и гражданките, че гарнизонната баня от 13 октомврий 1927 година започва да работи редовно в следующите дни:
Сряда от 7 часа сутринта до 6 часа вечерта за жени, от 6 часа вечерта до 11 часа полунощ за мъже.
Четвъртък от 7 часа сутринта до 6 часа вечерта за жени, от 6 часа вечерта до 11 часа полунощ за мъже.
Петък от 7 часа сутринта до 12 часа през деня за жени, а от 12 часа през деня до 11 часа полунощ за мъже.
Събота от 7 часа сутринта до 6 часа вечерта за жени, а от 6 часа вечерта до 11 часа полунощ за мъже.
Неделя от 7 часа сутринта до 12 часа през деня за мъже.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 9
1928 г.
Из “Протокол N 83, държан в заседанието на общинския съвет на 12.Х.1928 г.”
Председателят заместник-кмет Т. Фъртунов докладва, че водопроводът “Гарата – Картала” (Орела) е в строеж и понастоящем помпочерпателните машини, които ще бъдат поставени на помпените станции при гарата и градската градина се монтират и в най-близко бъдеще ще бъдат готови и пуснати в движение.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 29
1967 г.
* “Комитетът за изкуство и култура, Градският народен съвет – Велико Търново, и Общонародният комитет за възстановяване и развитие на Велико Търново обявяват явен конкурс между българските скулптори и архитекти за създаване на идеен проект за паметник на Димитър Благоев – Никола Габровски във Велико Търново.”
* “Комитетът за изкуство и култура, ГНС – Велико Търново, и Общонародният комитет за възстановяване и развитие на Велико Търново обявяват таен конкурс между българските скулптори и архитекти за паметник на легендарния народен водач, организатор и вдъхновител на най-голямото и победоносно антифеодално въстание в средновековна Европа – Ивайло, във Велико Търново.”
в. „Борба”, бр. 123

Тодорка НЕДЕВА

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!