Близо милион са получили великотърновски училища по различни програми и проекти

БЛИЗО 1 МЛН. ЛВ. СА ВЛЕЗЛИ В БЮДЖЕТА НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА ПО ОСЕМ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЧЕТИРИ ПРОЕКТА. Общата сума е 938 341 лева, като най-мащабна отново е Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, която е разделена на модули. За великотърновските училища най-работещ е бил модулът за оптимизиране на вътрешната структура на училищата и през 2015 г. са получени 277 832 лева за изплащане на обезщетенията на персонала.

По Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” са били преведени 6354 лева за 21 училища, показва статистиката на дирекция „Образование“. Пак по тази стратегия за ефективно внедряване на технологиите в училище само на СОУ „Емилиян Станев“ са били преведени 13 920 лева. Най-голямата гимназия в областта ще може да закупи с тези средства 40 лаптопа. Участието в проекта ще предопредели осъвременяването на българската образователна система в посока повишаване на заинтересоваността на учениците в учебния процес и доближаването на училищния живот до наситеното с технологии ежедневие на децата, обяснява Пенка Игнатова, която е директор на дирекцията. И уточнява, че във връзка с обновяване на наличната хардуерна база и внедряването на нови модерни и иновативни технологии през декември 2015 г. по тази национална програма са одобрени още два училищни проекта. ОУ „Димитър Благоев” и ОУ „П. Р. Славейков” във Велико Търново получават по 9200 лева.

Близо 10 000 лв. е превело образователното ведомство на СОУ „Вела Благоева“ по Национална програма „Училището – територия на учениците”. С тези средства гимназията е обзавела класна стая за свободното време на учениците.

Малко под 32 000 лв. е било финансирането по програмата „На училище без отсъствие“, чиято основна цел е децата да нямат пропуснати часове, ако учителите им отсъстват.

Другото сериозно финансиране е дошло по програмата „С грижа за всеки ученик“. Училищата в общината са получили 68 592 лева. Тази програма финансира допълнителните занимания на учениците, които представят гимназиите си в национални олимпиади и състезания, както и децата, които имат нужда от допълнителни занимания. Така за талантливи ученици са ни приведени близо 53 000 лв., които са отишли в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, ПМГ „Васил Друмев”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” и СОУ „Емилиян Станев”. С тях са подпомогнати 294 ученици. И още 16 170 лв. е дало образователното ведомство за допълнително обучение на учениците от началния и средния етап. 110 деца в шест училища са имали възможност да наваксат материала по този начин.

През 2015 г. в общината са получени 94 190 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От тези пари са разходени 73 973 лева за средищните училища. Другата оперативна програма – „Развитие на човешките ресурси“, е позволила на общината да разполага със 150 000 лв.

ОУ „Димитър Благоев, ОУ „Бачо Киро”, ХГ „Св. св. Кирил и Методий” и СОУ „Вела Благоева” са училищата, които продължават да работят по европейската програма „Коменски“. Преходният остатък от 2014 г. е 20 436 лева, получените средства по програмата възлизат на 8353 лева, а разходът е 28 789 лева.

По „ЕРАЗЪМ +” работят в СОУ „Емилиян Станев”, СОУ „Владимир Комаров“ и СОУ „Вела Благоева“, както и в още две детски градини – „Здравец“ и „Слънце“. Учебните заведения са защитили своите проектни предложения и са получили финанси, за да ги реализират. Природо-математическата гимназия, СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Емилиян Станев” и детските градини „Здравец“ и „Ивайло“ пък работят по програмата „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” и успешно реализират екопроектите си.

Две училища в селата са успели да се включат в по два проекта, по които също имат допълнително финансиране. Школото във Водолей работи по проектите „Мостове към света” и „Цветна фантазия“. Първият осигурява равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, а вторият е свързан със съхраняването и развиването на културната идентичност на тези деца.

ОУ „Св. Иван Рилски” в Балван е успяло да се включи в проектите „Богатство на различията“ и „Близо един до друг“. По тях в школото са създадени различни клубове по интереси, които са свързани със запазването на културната идентичност на малчуганите от етническите малцинства.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *