Представители на 30 читалища на среща в Елена

Под мотото „Практики за приобщаване на младите хора към дейността на читалището” премина работна среща в Елена на представители на близо 30 народни читалища от общините Добрич, Каварна и Елена.

Домакин на събитието бе еленското читалище „Напредък – 1863” с над 150-годишна история, едно от първите в страната. Кметът инж. Дилян Млъзев поздрави участниците в срещата, чийто акцент бе оцеляването и необходимостта от тази културна институция и в днешно време.

„Обща е тревогата от обезлюдяването на малките населени места. Намаляват хората в трудоспособна възраст, младите, които са потенциални инициатори и участници в читалищния живот, потеглят към големите градове или към чужбина”, сподели председателят на еленското читалище инж. Димитринка Иванова. По време на срещата обменихме опит как да приобщим младежите с разностранни интереси към читалищната дейност, как тя да стане привлекателна за тях. Това безспорно е свързано с разкриване на нови форми, стимулиране на инициативи и изяви. Там, където я има подкрепата и финансовото рамо на общините е по-силно, възможностите са по-големи.

Повечето читалища представиха добри практики за обогатяване на културния живот в дадения район и за привличане на туристите. Споделени бяха и предстоящи събития от културните календари на общините с цел размяна на участия и повече изяви.

Мария СИМЕОНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.