25 четения

Консултация. Преизчисляване на пенсиите

Съгласно чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. При преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото отпускане на пенсията. За пенсиите, отпуснати до 1 януари 2000 година, при преизчисляване на пенсиите се взема предвид средномесечният осигурителен доход за 2007 година в размер на 358,17 лв. При преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 година, не се превръща към трета категория, ако е бил първа или втора категория труд. При преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в намален размер размерът на намалението им до 4,8 на сто не се променя.

На практика до 1.01.2016 година заинтересованите лица можеха неограничено във времето и неограничен брой пъти да заявяват промяна на тригодишната база до 1.01.1997 година, послужил за отпускане на пенсията им. Съгласно новоприетата разпоредба на чл. 70 ал. 14 от КСО, считано от 1.01.2016 година, лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31.12.2015 година, могат да упражнят правото си да поискат преизчисляване на пенсията си от друг тригодишен период преди 1.01.1997 година в срок до 31.12.2016 година. След тази дата правото им да поискат такава промяна се погасява.

Кръстю МАЛАКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *