Център „Мария“ пита 300 души в Горна Оряховица за домашното насилие

Единствената неправителствена организация в областта в подкрепа на жертви на домашно насилие център „Мария“ в Горна Оряховица направи анкета сред 300 жители на града какво мислят за домашното насилие.

Направеното проучване е било за времето от ноември 2015 до февруари 2016 г. За събирането на информацията центърът е ползвал съответния инструментариум – анкетиране с 6 въпроса, фокус-групи, интервюта. За партньори са били поканени млади хора, членове на Горнооряховския младежки парламент, които с удоволствие приели да се включат в изследването, като предварително участвали в процеса по формулиране на въпросите за анкетата. Младежите влизали в институции, магазини, банки и училища и анкетирали хора от града на съвсем случаен принцип, без значение на пол, възраст и образование.

Според резултатите:

*Повечето от хората считат, че домашното насилие е проблем и различават не само форми на физическо, а и белези на психическо насилие.

*70% от участниците разпознават домашното насилие като обществен проблем, за който е важно да се говори, най-вече заради травмите, които причинява върху децата.

*80% от участниците са единодушни, че домашното насилие поставя в риск децата, живеещи в семейство с насилие. Рисковете, които посочват, са: прояви на агресия спрямо връстници и съученици; ниско самочувствие; склонност към противообществени прояви; попадане в схеми на злоупотреба, експлоатация или трафик.

*В областта на директната помощ и какво всеки от нас би направил, за да помогне в случай на домашно насилие, едва 57% описват своя личен избор на реакция. В отговорите присъстват предимно насочвания към институции – полиция, съд, прокуратура, отдел „Закрила на детето”, Детска педагогическа стая, тел. 112, специалисти.

Пълният текст на резултатите и изводите от изследването може да бъде намерен на интернет страницата на център „Мария” – www.centermaria.org

Н. ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *