Община Свищов спечели проект, насочен към младите хора

На 15 април се очаква кметът Генчо Генчев и главният счетоводител на Община Свищов да сключат договор с министъра на труда и социалната политика във връзка с реализирането на проект на стойност 356 204 лв. В „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар“ 50% от заетите младежи ще бъдат от населените места в общината, а проектът ще продължи 15 месеца, което на практика го превръща в най-дълго осигуряващия заетост в община Свищов. Основната цел на проекта е да допринесе за активиране и интеграция чрез заетост на младежи от общината на възраст до 29 години включително. В резултат от планираните дейности по проекта минимум 54 млади хора ще придобият професионална квалификация и трудов опит, което значително ще подобри шансовете им за професионална реализация след приключването му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.