Екип „Браво“ победи в състезание за управление на проекти

Ученическо състезание „Управление на проекти”, организирано от катедра „Стратегическо планиране” и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов”, се проведе в Полски Тръмбеш.

В състезанието взеха участие общо 20 ученици от дванадесети и единадесети клас на СОУ „Цанко Церковски“. Те бяха разпределени на случаен принцип в 5 екипа от по 4 души. Екипите имаха за задача да разработят рамка на проектно предложение. Работейки в екип, те трябваше да дефинират проблем по някоя от посочените предварително тематични области, да формулират цел и да определят целевите групи на проектното предложение, да посочат дейностите, с извършването на които ще бъдат постигнати целите на проекта, да представят очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности, да определят бюджета на проекта и неговата устойчивост.

Всички екипи получиха сертификати за участие в ученическото състезание. При връчването им проф. Богданова обяви, че сертификатите им гарантират приемане по първа желана специалност при кандидатстване за студенти в СА „Д. А. Ценов“, и сподели общата оценка на организаторите за добрата работа на учениците.

На първо място се класира Екип „Браво“ в състав: Иванела Арабаджиева, Павломир Костадинов, Десислава Димитрова и Михаела Семова. Те разработиха проект „Лятно кино“ в тематична област „Младежко развитие“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *