6 четения

Въвеждат СИП „Фолклор на етносите” в училища от областта

760 УЧЕНИЦИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ, ОТ КОИТО 579 ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, ЩЕ БЪДАТ ОБХВАНАТИ В ПРОЕКТ „ЗАЕДНО НАМИРАМЕ РЕШЕНИЯ”, партньори по който ще бъдат кметството в старата столица и Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. В проекта ще бъдат включени и 400 родители, както и питомци от две търновски училища и учебни заведения от Церова кория, Самоводене, Виноград, Златарица, Горна Оряховица и Бяла черква.

Целта е да се създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините на региона и комбинирани дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно ниво, за да се постигне пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно обучение, насърчаване образованието в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и ангажиране на родителите в училищния живот на техните деца.

За целта ще бъде сформиран училищен мобилен екип за подкрепа, който включва психолози, логопед и експерт училищно развитие. Той ще провежда срещи във всички училища, като освен това ще се създадат и други подкрепящи структури, като ученически парламент и родителски клуб към всяко учебно заведение. Освен това ще се подсигури оборудване за родителска стая и ще се въведат разнообразни форми на интеркултурно образование, които да развият културната идентичност на учениците от малцинствата и мнозинството и ще формират толерантност и взаимопомощ. Планира се СИП „Фолклор на етносите” да се изучава поне от 2 групи във всяко училище – по една в начален и прогимназиален етап. За децата, обхванати в проекта, ще се организират синьо и зелено училище, а дейностите по него ще са от септември тази година до октомври 2018 г.

Е. СВЕТОСЛАВОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!