Нов чужд вид шипобузест рак е открит у нас от учени от БАН

Нов инвазивен чужд вид – наречен шипобузест рак, е открит у нас от учени от БАН, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.

Шипобузест рак, черно дънно сомче и китайски поспаланко – тези интересни названия са имената в превод на български на три инвазивни чужди вида, открити на територията на България от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН/ИБЕИ-БАН/.

Проучванията, анализите и всички останали дейности, свързани с превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивните чужди видове в страната ни се извършват по проект, финансиран по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Американският шипобузест рак е абсолютно нов вид за България, затова и името му на български все още не е официално, но буквалният превод е шипобузест рак, пояснява Теодора Тричкова от ИБЕИ-БАН, която е ръководител на проекта. Мястото, откъдето е навлязъл на територията на страната ни, е ясно – от Централна Европа и Сърбия през река Дунав. Иначе видът произлиза от Северна Америка. За територията на Европа това е високорисков инвазивен вид и е един от петте вида прави раци, включени в списъка на Европейския регламент за инвазивните чужди видове, приет от ЕП парламент през юли 2016 г.

Тревожното при този вид е, че е преносител на опасно заболяване по местните европейски видове прави раци, т.нар. рача чума, която представлява гъбична зараза. Американският „гостенин“ носи спори на заразата, но има изграден имунитет към нея и за него тя не представлява опасност. Българските раци обаче не познават тази зараза и за тях тя е пагубна, обяснява Тричкова.

Предполага се, че „заселването“ на шипобузестия рак тук е станало най-много преди една или две години. За първи път е намерен при започването на проекта в средата на миналата 2015 г. в река Тополовец близо до Видин, по-късно и в още два притока на Дунав. Опасността идва от способността на този рак да образува многочислени популации и да се разпространява бързо нагоре по течението на реките. Затова учените от БАН и МОСВ подготвят мерки, с които ще се спре разпространението навътре в страната.

Източник: БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.