14 четения

МИГ„Лясковец – Стражица” получава 4,5 милиона за реализация на многофондова стратегия за местно развитие

Средствата са за подкрепа на проекти на земеделски производители, малки и средни предприятия, НПО, читалища и социални предприятия

Местната инициативна група „Лясковец – Стражица” получава финансиране в размер на 4,5 млн. лева за реализация на единствената в цялата Великотърновска област одобрена многофондова стратегия за местно развитие. След успешно реализираната стратегия през предходния период с усвоено над 97% финансиране по 10 мерки за местни проекти в сферата на земеделието, бизнеса, подобряване на инфраструктурата, местното културно и природно наследство, местната инициативна група се утвърди като успешно публично-частно партньорство, което ще продължи да финансира проекти на територията на общините Лясковец и Стражица. Одобреният бюджет на многофондовата стратегия включва близо 3 милиона лева, осигурени от Програмата за развитие на селските райони и 1,5 млн. лева одобрен бюджет от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Най-голямо финансиране е предвидено за инвестиции на земеделските производители. На следващо място е подкрепата на проекти за дребномащабна и туристическа инфраструктура, където основен получател на средства са местните власти, осигурява се и ресурс за финансиране на проекти на читалища и неправителствени организации от всички населени места на двете общини.

С 1,5 милиона лева от ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат финансирани и реализирани 8 проекта в 4 подмерки „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица, „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на двете общини“, „Социални иновации за активно социално включване“ и „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“.

Финансирането на мултифондовата стратегия е за периода от 2016 г. до 2023 г, като се предвижда и осигуряване на допълнителен бюджет от 970 000 лева за покриване на административните разходи на публично-частното партньорство, активно ангажиране на местната общност, подкрепа за развитие на местен капацитет за разработване и управление на проекти за период от 7 години. Потенциални бенефициенти на проекти по мултифондовата стратегия са двете общини – Лясковец и Стражица, земеделските производители, малки и средни предприятия, НПО, читалища и социални предприятия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!