Ден: 28.11.2016

Новини

Община Горна Оряховица сключи първия си договор за саниране на жилищна сграда

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА СКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА САНИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

Вижте повече