Новини

20,8 млн. лева е проектът на бюджет 2017 на Свищов

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Свищов за 2017 г. се проведе в общината. Граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка и други присъстваха на обсъждането.

Проектобюджетът бе представен от Стефан Кирчев, ръководител на общинската дирекция „Финансови дейности“. Като първи и най-важен акцент бе изтъкнато продължаването и запазването на финансовата стабилност на общината. Финансист N 1 нагледно показа как ще бъдат разходвани средствата – за общинска администрация, за населените места, училища, детски градини, обекти в поименния списък, ремонти и за всички други общински дейности. Общата сума, предвидена за бюджета за 2017 г., е 20 822 000 лв. Кметът Генчо Генчев разясни друго основно перо, за чието реализиране ще бъдат използвани средства от бюджета – успешното кандидатстване на общината по проекти от eвропейските фондове и програми, както и изграждането на пречиствателна станция за питейна вода на Свищов. Средства ще бъдат заделени и за осигуряване на поддръжка и устойчивост за реализираните до този момент проекти.

След представянето на проектобюджета думата бе дадена на всички, които желаеха да се изкажат по темата. Поставени бяха различни въпроси, които показаха, че присъстващите се интересуват от решенията, които взима общинското ръководство по разпределението на средствата за 2017 г. Всички направени предложения бяха протоколирани с обещанието, че ще бъдат взети под внимание в бюджета за следващата година. Окончателният вариант на най-важния документ за общината ще се приеме през януари на заседание на Общинския съвет.

Александър ШАБОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *