17 четения

30 души от общината получават топъл обяд

30 души от общината получават топъл обяд по спечелен проект. Продължителността на проекта е 7 месеца – до края на април 2017 г.

Целевите групи се определят с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ Свищов, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица.

Основна целева група по проекта са самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност. При изпълнение на проекта се предоставят и съпътстващи мерки. Тяхната цел е намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *