Десетки милиони се чакат в Лясковец, Стражица, Елена и Павликени по Програмата за развитие на селските райони

Общините кандидатстват за ремонт на улици, водопроводни мрежи и културни институции

ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ ЛЕВА ОЧАКВАТ НЯКОЛКО ОБЩИНИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ на селските райони, показа справка на „Борба”. Очевидно европейската мярка е сериозно предизвикателство за местни инициативи и дейности, а за втория програмен период, който изтича 2020 г., на средства от нея могат да разчитат Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол.

Част от тези общини вече имат реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за предишните седем години, други са в процес на идейна подготовка за новия период, а трети – най-напредналите, са подали своите предложения и очакват финансиране.

Сред най-амбициозните очаквания са тези на община Лясковец. Кметството кандидатства с три големи проекта. Първият е на стойност 391 000 лв. и е за ремонт и обновление на читалище „Напредък 1870”. Планирано е създаване на достъпна среда за хора с увреждания, осигуряване на възможности за целогодишно използване на материално-техническата база, както и нейното превръщане в устойчива местна институция. За да защити проекта си, администрацията е представила план за 120 творчески и културни прояви годишно на територията на читалището, които гарантират 15% увеличение броя на посетителите. Ако проектът получи финансиране, ще се създадат и 10 нови работни места.

Други почти 2 млн. лв. очаква винарският град от селската програма по проект за реконструкция на улици и тротоари в общинския център. Подаден за финансиране е и най-мащабният проект за над 5 млн. лв., който предвижда реконструкция и модернизация на водоснабдителната система в селата Джулюница и Добри дял.

СТРАЖИЦА Е ПОДАЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 6 ПРОЕКТА по програмата за селските райони. Сред тях са „Защитено жилище” на стойност 401 000 лв., „Да съхраним родното за бъдното” за над 58 000 лв., както и крупните проекти за канализационна мрежа на селата Камен, Кесарево и Сушица. За село Камен е планирано изграждане и на пречиствателно съоръжение на стойност над 5,2 млн. лв. За Кесарево проектът е за над 5,7 млн. лв., а в Сушица с над 4,5 млн. лв. също ще се прави пречиствателна станция, както и дъждопреливници и събирателни шахти.

ОБЩИНА ЕЛЕНА ИЗПЪЛНЯВА НЯКОЛКО МАЩАБНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, които са още от първия програмен период. Кметството има текущ проект за ремонт на читалището на стойност 383 000 лв., както и за внушителните 5,8 млн. лв. за подобряване възможностите за спорт и отдих в общинския център и селата Константин и Майско. С други 920 000 лв. се осъществява залесяване на близо 1000 дка общински земи с цел намаляване риска от ерозия и подобряване водния баланс. С над половин милион лева пък в землището на село Костел се изгражда високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение, а с 334 000 лв. в общинския център се прави защитено жилище с капацитет 8 души и персонал от поне трима служители. Кметството има и одобрен проект за над 1,1 млн. лв. за изграждане на осем детски площадки в град Елена и една в село Беброво.

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ УПРАВЛЯВА ПРОЕКТИ ЗА НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ МИЛИОНА ЛЕВА и също разчита на макар и скромно финансиране от програмата за развитие на селските райони. Кметството има проект за 57 000 лв. за създаване на публично-частно партньорство при помощ за подготвителни дейности, както и за залесяване на неземеделски земи за 535 180 лв. С тези пари трябва да се създадат горски масиви от 1241 дка в землищата на селата Бутово, Долна Липница, Лесичери и Върбовка от червен бор, цер, благун, зимен дъб, липа. Най-крупният проект на Павликени обаче е за вътрешна водопроводна мрежа на стойност 5,8 млн. лв. в Бяла черква и Караисен. Освен това местната администрация очаква финансиране на почти същата стойност за ремонт на четвъртокласната улична мрежа в общинския център.

Елена ЧАМУРКОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *