4 четения

Таксата за битови отпадъци в община Елена остава непроменена

За 2017 година планираните разходи за хигиенизиране и чистота на града и селата в общината възлизат на 416 955 лв., а очакваните приходи са в размер на 403 061 лв. При запазване ставката на промила за отделните населени места недостигът на средства ще се покрие от натрупания в годините преходен остатък. От населението се очаква да постъпят 196 183 лв., а от предприятия, фирми и юридически лица – 206 878 лв.

По одобрената от Общинския съвет план-сметка най-големите разходи – 166 700 лв., са за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. Дейността е възложена по договор след обществена поръчка на дружеството „Глобъл Клинър“. Почистването на улици, паркове и други територии за обществено ползване ще струва 106 295 лв.

Сметката за чистота нараства с още 117 000 лв., необходими за поддържане, експлоатация и мониторинг на депо за битови отпадъци. От тях 98 000 лв. са за сепариране, компостиране и депонирането им в Регионалното депо в Шереметя. За купуване на съдове за смет са заделени 27 000 лв., а за почистване на нерегламентирани сметища – 30 000 лв. В близо 90 заличени и присъединени населени места в общината и още 82 съществуващи улици и села определен вид услуги няма да се извършват.

Мария СИМЕОНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!