Скача здравната вноска за безработни

С 1,60 лв. се увеличава здравната вноска на трайно безработните, които не получават обезщетение от Бюрото по труда и не се осигуряват от държавата. Вместо досегашните 16,80 лв. те ще внасят 18,40 лв., като трябва да превеждат вноската до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари. Причината за скока е, че от 1 януари е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 460 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 230 лв.

Гражданите, които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права, трябва да подадат и декларация – образец 7. Тя се подава също до 25-о число на месеца. В случай че имат по-стари невнесени здравни вноски, преди да ги платят, трябва да подадат заявление по чл. 2а (Приложение 10), в което да опишат поредността на погасяване на задълженията си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.