Продължават проверките за непочистени сняг и висулки от прилежащите към сградите тротоарни площи и покривите

Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни и офис-сгради, търговски обекти и други недвижими имоти следва да разчистват от снега и леда прилежащата тротоарна площ. Задълженията са заложени в Наредбата за опазване на околната среда. Императивните инструкции се отнасят също за ръководителите на учреждения, стопанки и обществени организации. Проверките за изпълнението им продължават.
Същото е в сила за висулките и ледените образувания. Ако те са разположени по навесите на съответните търговски или други обекти, задължението за отстраняването им е на собствениците, наемателите или ползвателите. Премахването на висулките и снежните маси по покривите на сградите, терасите, прозорците и климатичните инсталации е отговорност на дом-съвета. Управителите на етажната собственост следва да създадат необходимата организация за отстраняването им, а при невъзможност – да потърсят съдействие от специализираните формирования на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Сигнали могат да бъдат подавани и на телефон 112.
Служители в Община Велико Търново са ангажирани с проверки за изпълнението на гореописаните задължения. Издадени са редица предписания за предприемане на действия по снегопочистването на прилежащите към сградите, стопанските и търговските обекти тротоарни площи, както и за премахването на висулки и снежни маси. При неизпълнение Наредбата за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в следните размери: от 100 до 1000 лева за физически лица; от 500 до 2500 лева за юридически лица.
Община Велико Търново има ангажимент да организира почистването на териториите за обществено ползване. Приоритет е поставен върху най-натоварените пешеходни алеи и стълбища, автобусните спирки, районите около здравни, социални и учебни заведения. Всеки ден над 60 служители на ОП „Зелени системи” изпълняват възложените дейности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.