5 четения

70 дружества в региона засегнати от промените в закона за управление на отпадъците

Нови изисквания и срокове за дейности, свързани с някои видове отпадъци, влязоха в сила от началото на годината. Промените в закона за управление на отпадъците засягат 70 дружества, намиращи се на територията на регионалната екоинспекция. Това са фирмите, занимаващи се с излезли от употреба моторни превозни средства, старо и негодно електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали.

От РИОСВ – Велико Търново, са издадени 36 разрешителни, от които 32 са за дейности с излезли от употреба автомобили и 4 за електрическо и електронно оборудване. Всяко дружество, което извършва дейности с посочените отпадъци, трябва да представи банкова гаранция на стойност 15 000 лева и гаранция от 5000 лева за всяка площадка. С изменение на закона за управление на отпадъците се намаляват банковите гаранции за дейностите с черни и цветни метали от 25 000 на 15 000 лева.

Когато дружеството извършва дейности с отпадъци от черни и цветни метали, стари автомобили и елоборудване, се предоставя една банкова гаранция независимо от броя на изброените потоци отпадъци. В срок три месеца след влизането в сила на измененията в закона задължените лица трябва да внесат банковите гаранции, напомнят от инспекцията. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. При неизпълнение на това изискване издаденото разрешение за извършване на дейностите на фирмите се отнема или се изменя служебно.

Измененията в закона въвеждат задължението дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, електронно и електрическо оборудване и излезли от употреба автомобили да се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствения план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. В 24-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!