80 четения

Филологическият факултет на ВТУ с революционни промени в учебния процес

Моделът работи в много европейски и американски университети

ПО ИНОВАТИВНА СИСТЕМА Е ОРГАНИЗИРАН УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Моделът работи в много европейски и американски университети. „В центъра на модела е поставена учебната дисциплина, защото е важно да поддържаме специалности, към които има реален интерес, които да са икономически ефективни в организацията на обучението и с добри перспективи за професионална реализация. Само във Филологическия факултет например, обучението се провежда на чужди езици, т.е. голям процент дисциплини се изучават на езика, който е специалност. Имаме специалности от спектъра на приложната лингвистика, в които студентите изучават по два чужди езика с допълнителни специализации по превод, информационни технологии, педагогическа квалификация, международен туризъм. Студентите влизат с един чужд език, изучаван в училище, а излизат с два, и то с високи нива на компетентност според общата европейска езикова рамка. Моделът обединява всички студенти, които са решили да започнат да изучават например език от нулево ниво. Те се събират в един поток, независимо от специалността, в която са приети. Така не ограничаваме избора на студентите, постигаме икономически ефект и единни стандарти за качеството”, обяснява деканът на филолозите проф. Ценка Иванова, която е в основата на разработването и въвеждането на иновативния модел.

Нещо повече – в потока, обединяващ студентите, които започват да учат чужд език от нулата, могат да влязат дори и момчета и момичета от Историческия факултет, където има педагогическа специалност „История с чужд език”. По сходен модел е организиран учебният процес и в специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността”, а предстои рационализация и в специалностите, свързани с българския език и литература. Системата е сериозно предизвикателство за преподавателите, но в същото време тя ги спасява от прекомерна заетост, а и във факултета няма да има маломерни групи, за които пък се изисква по-голям брой отработени часове от преподаващите.

ДРУГАТА СЕРИОЗНА НОВОСТ В МОДЕЛА Е НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СТУДЕНТИТЕ ЩЕ СИ ПОДРЕЖДАТ ИЗБИРАЕМИТЕ И ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ. „Факултетът предлага определен брой предмети, измежду които студентите избират. За да създадем конкурентна среда и да предизвикаме младите хора реално да избират и да се ориентират какво биха искали да правят, след като завършат, ние правим съществена организационна промяна. Ще има определен брой места във всяка избираема дисциплина. И срок, до който студентите трябва да са заявили желанието си да я изучават. Който закъснее, си търси друг предмет от предложената листа”, разказва проф. Иванова. И допълва, че провокация има и към преподавателите, които трябва да анонсират своята дисциплина в електронната система. От начина, по който те представят себе си и учебния си предмет, зависи и колко студенти ще ги изберат. „По-дългосрочната цел е да се излезе извън досегашната капсулирана система по факултети и да позволим на студентите да избират както филологически, така и дисциплини от интердисциплинарния спектър. Реалността е такава – българчетата, които учат в чужбина, се връщат тук със специализации, които ние не даваме, защото нямаме право според нашата система за акредитирани специалности по професионални направления. А пазарът на труда ни изпреварва със съвременни работни позиции, които изискват комплексни квалификации. Примерно – навън е възможно да учиш математика и музика или пък едновременно философия, социология и икономика. Тук не може. Какъв е проблемът студент да избере да учи политология със специализация по някакъв чужд език? Какво по-логично от такава комбинация в днешния глобализиран свят на комуникации извън традиционните граници”, казва деканът.

Промяната в организацията на учебния процес влиза в сила веднага. От март до май студентите трябва да изберат своите факултативни и избираеми дисциплини за третия и четвъртия си семестър.

И понеже филолозите и историците работят отлично заедно, идеята с интердисциплинарното обучение също е в ход и обвързва двата факултета. Две от специалностите по приложна лингвистика с информационни технологии (български и английски, английски с втори чужд език) се осъществяват съвместно с Факултета по математика и информатика. С най-новата специализация по международен туризъм ще се обвържат три факултета, като освен водещото филологическо обучение с два чужди езика, в профилиращата квалификация ще се включат историци, географи, икономисти. Филолозите добре познават този модел на обучение, защото са го работили в университетите в чужбина, в които са били лектори, затова проф. Иванова е категорична, че системата е разтърсваща в началото, но много ефективна. Освен това тази организация на учебния процес позволява на факултетите да работят екипно с наличния преподавателски състав за качествено обучение.

ВСИЧКИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ СА СТАНАЛИ ФАКТ, СЛЕД КАТО СА ОБСЪЖДАНИ С ПОТЕНЦИАЛНИ РАБОТОДАТЕЛИ, ОСОБЕНО С ФИРМИ ОТ IT СЕКТОРА, за стажове и работни позиции с т.нар. професии на бъдещето, където квалификацията по няколко чужди езика и профилираните умения гарантират добра професионална реализация и стабилни доходи. Така се е появила и специализацията по международен туризъм, която могат да избират студентите от специалностите в спектъра на приложната лингвистика. Младите хора там изучават като първи чужд език един от международните езици и избират втори измежду руски, румънски, полски, сръбски, гръцки, словашки. Езиците изобщо не са случайно подбрани, това са езиците на страните, от които в България идват най-много туристи.

Иновативният модел е предизвикателство и заради това, че целият процес на организация е в електронен вариант, което ще поставя все по-високи изисквания към електронното управление на ВТУ.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!