10 четения

Общинските съветници приеха Бюджет 2017 г. на Община Горна Оряховица

С бюджет от 27 425 044 лв. започва 2017 година Община Горна Оряховица. Основния финансов документ бе гласуван днес на първото за годината заседание на Общинския съвет. На сесията бяха внесени минимални промени по бюджета. През новата година ще има и допълнителни трансфери. 2016 г. Общината стартира с 24 914 093 лв. и към края на годината са получени над 3 123 000 лв. увеличение на първоначалния бюджет.

Основни приоритети в управлението на Общината през новата година ще бъдат запазването на финансовата стабилност и предоставяне на по-качествени услуги; изпълнение на етапната цел по ОП „Региони в растеж”, както и изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради. Ще продължи също подобряването на условията в детските градини, училищата и читалищата и подкрепата на хора в неравностойно положение. Приоритет ще бъдат също и увеличаване на предлаганите услуги в системата на образованието и здравеопазването. През 2017 г. ще стартира и рекултивацията на старото сметище.

Общо приходите с държавен характер за 2017 г. са в размер на 15 271 913 лв. Спрямо 2016 г. Общината получава 1 435 027 лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, читалища, както и за дейности свързани с бедствия и аварии. За първи път в Общината ще има здравен медиатор. Обезпечена е и работата в социалната сфера. Предвижда се след приключване на проект „Независим живот”, насочен към хора в неравностойно положение, услугата да продължи, като финансирането й ще бъде от общински приходи и ще е част от Домашен социален патронаж. Проектът на ОП „Храни” ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и на семейства с минимални пенсии.

Предизвикателство пред Общината ще бъде до края на 2017 г. да успее да привлече още членове на доброволното формирование „Раховец”. В момента те са 20 души, а стандарта за численост, базиран на населението е до 30 души. Държавата осигурява екипировка, ежегодно обучение, застраховка. В сферата на образованието за 2017 г. е предвидено завишение на единните разходни стандарти. Законът за предучилищното и училищното образование и наредбите на Общината регламентират нов тип услуги в детските градини – почасова и самостоятелна форма на грижа. В системата на здравеопазването ще има увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни. Ще се направят и ремонти в детски ясли и детските кухни.

За 2017 г. общината получава 195 400 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 12 153 131 лв. Планираните приходи от имуществени и други данъци са 3 221 270 лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 5 856 635.

През новата година общината ще плати 300 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци.

2017 г. е изключително важна за Общината от гледна точка на изпълнението на стартиралите няколко проекта. Най-големият е за обновяване на градската среда в Горна Оряховица, който е на стойност 5 988 104 лв. Целта му е да се подобри и облагороди физическата среда на пл. „Георги Измирлиев” и парк „Детски кът”, да се адаптира градската среда за придвижване на хора с увреждания и да се улесни достъпа им до площада, парка, административните сгради, финансовите институции и търговските обекти. Цел на проекта е също да се улесни движението на автомобили и пешеходци в централната градска част. Друг важен за Общината проект е за подобряване на образователната среда, който е на стойност 2 925 837 лв. По проекта се модернизират ДГ „Бодра смяна”, „ДГ „Елена Грънчарова” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Очаква се финансиране от Националния доверителен екофонд за ДГ „Първи юни”. „Подобряване на условията за икономическо развитие на община горна Оряховица” е друг важен проект, който е на стойност 1 617 530 лв. Той предвижда реконструкция на ул. „Иван Момчилов” до кръстовището с ул. „Цар Освободител”. Така ще се подобри достъпа на фирмите, работещи в тази зона, ще се реши и проблемът им с канализацията. Общината получи финансиране за реконструкция и доизграждане на канализация от ПУДООС на стойност 1 229 379 лв. и общата инвестиция става 2 846 909 лв.

Сред важните проекти е и изграждането на приют за бездомни с капацитет 15 души. През 2017 г. продължава изпълнението на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на 14 многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица. Първият блок, който ще се санира е на живеещите на ул. „Юрий Гагарин” №45-47 и е за 2 514 000 лв.

В новия бюджет са заделени 100 000 лв. за МБАЛ „Св. Иван Рилски” за закупуване на скенер и 25 000 лв. за апарат за лекарства от първа необходимост. Ще се кандидатства по програма „Красива България” за НЧ „Напредък – 1869”, като Общината ще финансира част от проекта за ремонт на залата за репетиции. През 2017 г. ще се запазят плащанията като еднократна помощ за новородено, подпомагане на даровити деца, както и на двойки с репродуктивни проблеми. Ще продължи и проучването на крепостта „Ряховец”.

Капиталовата програма на Общината стартира с 27 обекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!