В гимназията по туризъм стартира лаборатория за глобално образование

ПЪРВАТА ПО РОДА СИ В ОБЛАСТТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СТАРТИРА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“. 25 ученици под ръководството на инж. Славка Проданова ще ползват специалната класна стая, която работи от края на миналата седмица.

Глобалната лаборатория е част от международния проект „ГлобаЛаб: Шест стъпки към глобално гражданство“, който се реализира в България, Литва, Испания и Кипър. Целта на проекта е младежите да се замислят за тяхната роля в местната общност, в родината и в света, както и за отпечатъка, който оставят, и влиянието, което оказват на останалите хора.

В България функционират четири такива лаборатории – в София, Чепеларе, Велико Търново и Варна. Клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет на Икономически университет – Варна, е организаторът за Велико Търново и Варна.

„Движение на хора“ е темата, по която ще работят учениците от гимназията по туризъм през следващите няколко месеца. В края на май участниците в GlobaLab ще реализират дейност, чрез която ще повишат чувствителността на младежите в града по въпросите на глобалното образование. А дотогава им предстои учене в неформална обстановка за правата на човека, местните традиции и обичаи, законодателните норми и др.

Обучител е Нина Гаджева, възпитаничка на гимназията по туризъм, а сега – студентка и председател на клуб „Млад предприемач“ към Икономическия университет във Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.