4 четения

Академическият съвет на ВТУ прие стратегия за интернационализация на вуза

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИЕ НА ПОСЛЕДНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“. Документът съдържа информация за реалната ситуация във висшето училище, за слабите и силните страни на университета и възможностите, с които академическият състав разполага. Интернационализацията във висшето образование е процес, чиято цел е да бъде подобрено качеството на образователния продукт, а и той да стане разпознаваем в целия свят. Процесът включва мобилност на студентите и преподавателите, наличието на международни академични програми, интернационализация на учебното съдържание и учебните програми.

В момента двустранните договори на ВТУ с университети в чужбина са 93. Студентите имат възможност да пътуват на езикови практики и да се обучават в чуждестранни висши училища за определен период от време. От 2007 г. вузът работи и по програмата „Еразъм“, която също е форма за осъществяване на академична мобилност.

През първата година мобилност са реализирали осем студенти и четирима преподаватели. Докато през миналата учебна година на обучение в друг вуз са били 116 студенти, още 72 млади хора са били на практика. В университета на старата столица са пристигнали 72-ма чуждестранни студенти за обучение и практика. 119 наши преподаватели са чели лекции навън, а тук със студентите работят 52-ма чуждестранни лектори.

ВТУ предлага бакалавърски и магистърски програми, в които обучението се провежда изцяло на английски, немски и руски език и това е една от силните страни на вуза. Освен това висшето ни училище е сред водещите университети, които изпращат свои студенти и служители на обучение и практика.

Във Филологически факултет има отделни предмети, които са изцяло на английски или друг чужд език – езикови дисциплини и такива, свързани с историята и културата на страната. Има разработени две съвместни магистърски програми по немски език с БАН. В рамките на договора за сътрудничество с Тверския държавен университет от 2011 г. се осъществява обучение на студенти по съвместна магистърска програма „Културно-историческо наследство в България и Русия“. От миналата година съществува магистърска програма на немски език „Интеркултурна германистика”, която ВТУ осъществява заедно с Тракийския университет в Одрин, Турция. Предстои да стартира и магистратура с Башкирския държавен университет, която ще е в сферата на историческите науки и за която двата университета ще издават дипломи. Към ВТУ има отправено предложение за съвместни програми от Украйна и Казахстан.

В същото време докладът отчита и слабостите, сред които е липсата на задължителни или избираеми предмети на английски език извън Филологическия факултет. Все още има преподаватели, които не владеят английски или друг чужд език. Няма включена задължителна практика в чужд университет в края на обучението, както е в много европейски университети. Недостатъчното финансиране ограничава развитието на всички дейности по двустранните договори за сътрудничество.

Един коментар за “Академическият съвет на ВТУ прие стратегия за интернационализация на вуза

  • 08.02.2017 в 20:19
    Permalink

    само не разбрах,освен професиите студент и безработен но горд висшист,тия от ВТУ-то няква по-смислена концепция относно евентуално някаква бъдеща професионална реализация на тъй-наречените си студенти смятат ли да формулират, или докато има балъци, печатницата за дипломи ще бълва еколози и политолози,психолози и философи,теолози всякви там мимози?

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!