8 четения

Нови наредби за прием и за водене на регистър на детските градини действат в Община Г. Оряховица

Нова наредба за прием в общинските детски градини прие Общинския съвет в Горна Оряховица. Наредбата определя реда и условията за прием на деца в детските градини на територията на Общината. Нормативният документ е съгласно закона за предучилищното и училищно образование и Наредба №5 за предучилищното образование. Общинската наредба обхваща процесите по кандидатстване, класиране, записване, отписване и преместване на деца от детските градини. Описани са също необходимите документи за кандидатстване, както и обстоятелствата, даващи предимство при прием.

Общинският съвет прие също и наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. В нея се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и условията и реда за водене, поддържане и достъп до него. Регистърът е публичен и се поддържа от Община Горна Оряховица. На вписване в него подлежат всички детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, намиращи се на територията на Общината.

Наредбите са публикувани на интернет страницата на Община Горна Оряховица в раздел „Административни документи”.

Източник: Община Горна Оряховица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!