Утвърдена е система от правила за електронен прием в първи клас в училищата в Горна Оряховица

В Община Горна Оряховица е утвърдена система от правила за електронен прием в първи клас в основните и средни училища в град Горна Оряховица. Правилата са задължителни за прием на първокласници за учебната 2017/2018 година в горнооряховските училища и са разработени и утвърдени на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Системата от правила обхваща критериите и условията при попълване на заявление за участие в класиране за прием в първи клас, както и календарен график на дейностите по приема на първокласници.

Началната дата на отваряне на системата е 22 май 2017 г.

Правилата за електронен прием в първи клас са публикувани на интернет страницата на Община Горна Оряховица в раздел „Прием първи клас”. По-късно там ще бъде публикуван линк , който ще води към платформата за прием в първи клас.

Източник: Община Горна Оряховица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.