65 четения

Гимназията в Полски Тръмбеш си направи мажоретен състав

38 групи с над 386 участници са организирани в училището по проект „Твоят час

 

СЪВСЕМ ОТСКОРО ГИМНАЗИЯТА В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ СИ ИМА МОЖОРЕТЕН СЪСТАВ ОТ 15 МОМИЧЕТА. Те са от 4 до 6 клас и техен ръководител е Емилия Цонева. Първата изява пред публика беше на коледното тържество в училище. С много настроение и талант момичетата изпълниха няколко танца, подкрепяни от възторжените възгласи от съучениците си. Това е и едно от изпълнените обещания на новата директорка на СУ „Цанко Церковски“ Стефка Трайчева, която мечтаеше училището да има мажоретки.

ВСЪЩНОСТ ТОВА Е СТАНАЛО РЕАЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“. В него функционират 38 групи с над 386 участници, които са повече от половината ученици в училището. Децата участват в една или повече групи по интереси или в групи, създадени с цел преодоляване на обучителните затруднения. 22 от групите са по интереси и 16 групи са за преодоляване на затруднения в обучението.

Те са създадени след внимателно обследване на причините за обучителните затруднения, допуснатите ниски оценки по някои учебни предмети през предходната учебна година, както и незадоволителните резултати от външното оценяване. Приоритетно са създадени групи по български език и литература и математика – 8 по български и 4 по математика. Групите по български език в начален курс си поставят цели за усвояване на основните знания, умения и magoretki (1)компетентности по български език и литература, усъвършенстване на четивната техника, работа над текстове за четене с разбиране, анализиране на художествена творба, вярно и четливо писане на думи, изречения, текст под диктовка, овладяване на граматически правила за правопис и правоговор. Ръководителите се отнасят с необходимата сериозност и професионализъм, отдавайки дължимото на всяко дете. Групите в средния и горния курс също са създадени за преодоляване на затрудненията по български език и литература.Те са насочени към преодоляване на образователни дефицити в знанията и уменията за строежа на езика, за правописните, пунктуационни, правоговорни и граматични норми, усъвършенстване на уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на литературните произведения.

Допълнителните занимания по математика са насочени към ученици, показали ниски резултати на външно оценяване и изпитващи затруднения при подготовката по съответния предмет. Целта е да се представи математиката като лесна, разбираема и приятна дисциплина. Чрез интересни практически задачи, подходящи за различните възрастови групи, решаване на ребуси и судоку учителите се опитват не само да преодолеят страха от предмета, но и да покажат полезните му страни.

Групата за допълнително обучение „Биологията не е лесна, но е интересна”, неслучайно носи това име. Учебният предмет биология и здравно образование е вторият най-избиран предмет. Затова тук са включени ученици от 9 – 12 клас, ориентирани към биологията, но имащи пропуски, натрупани по различни причини.

22 ОТ СЪЗДАДЕНИТЕ В УЧИЛИЩЕТО ГРУПИ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС” СА ПО ИНТЕРЕСИ. Те започват своята работа след внимателно проучване на желанията на учениците и възможностите на училището. Целта им е да развият творческия потенциал на участниците, за им дадат поле за изява.

Групата за творчески занимания включва ученици от 1 до 4 клас, които със своите сръчни ръчички създават реални и фантазни образи по наблюдение, представа, въображение и асоциации. Децата рисуват, моделират, апликират. Изработват изделия, свързани с празниците и обичаите от българския фолклорен календар, с екологични и общественозначими теми. Под ръководството на Маринела Иванова те вече доказаха своята сръчност, изработвайки сурвакници и коледни картички, които изложиха във фоайето на училището, а също и кукерски маски. Заниманията протичат при огромен интерес. Децата работят с ентусиазъм и любов.

В двата клуба „Златна рибка“ са включени ученици от 5 – 7 и 8 – 11 клас. Ръководител на групите е Мирослава Григорова – преподавател по физическо възпитание и спорт и страстен любител на риболова, с огромен опит и дългогодишен „стаж“ като рибар. Заниманията не само дават възможност на учениците да практикуват своето хоби, но и да се научат да уважават и пазят природата, да опознаят рибното разнообразие на България.

Част от заниманията на клубовете са свързани и със запознаване със задълженията и правата на всеки рибар съгласно изискванията на ИАРА (Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури). Наученото младите риболовци ще покажат в състезание по риболов.

Клубът по интереси „Мислим в зелено“ обединява 21 ученици от 9 – 12 клас с интерес към природните науки. Има амбициозната програма освен надграждане на определени теоретични знания да формира основни умения – за събиране на информация, обобщаването ѝ, оформянето на постери и презентации, участие в национални състезания с този формат, представяне на обучителните продукти пред обществеността.

Клубът на пишещите е създаден от 16 ученици от 9, 10, 11 клас с особени интереси в областта на литературата и желание за творческа изява. Момичетата и момчетата са обединени от любовта към книгата, желанието да споделят своите вкусове и интересни прочетени творби, смелостта да ги коментират и предлагат, потребността да изразят себе си чрез своите разкази и есета. Сбирките на клуба са особено ценни с непринудената си и емоционална атмосфера, с приятелския тон и градивната размяна на мнения. Ръководител на тази група е Ивелина Монева, старши учител.

Заниманията по дизайн имат за цел изграждане на творчески екип от ученици, търсещи себеизразяване и развитие на способности и умения със средствата на изобразителното изкуство – цвят, линия, форма. Развитие на творческия потенциал и реализиране на собствени артпроекти за промяна на пространствения дизайн в училище и превръщането му в привлекателно място. Клубът е особено популярен в училище, тъй като дава възможност на всички, които имат заложби и интереси в областта на приложните изкуства, да експериментират с различни материали и създават уникални произведения на изкуството, да се забавляват и изявяват. Първият реализиран проект на групата по интереси бе композицията, представяща Светото семейство, изложена във фоайето на училището за Коледа. Ръководител на този клуб е Галя Хаджиатанасова, учител по изобразително изкуство.

Група за разучаване на хора от различни фолклорни области на България под името „Училищна хоротека”. Радва се на особена популярност и има участници от 8 до 12 клас – момичета и момчета, които играят с желание и ентусиазъм. Ръководител на тази група е Анна Дайновска.

Допълнително обучение по английски език с акцент върху компоненти говорене и слушане се осъществява в две групи по интереси, където работят учителките по английски език Галя Бринтнол и Ива Димитрова.

Клуб на любителите на английската и американска литература е третата група по интереси с английски език. Целта е запознаване на учениците с известни английски и американски автори на детски книги. Колективното и самостоятелното четене на творбите, дискутирането на прочетените книги, драматизирането на подходящи откъси и гледането на филми по прочетените творби изграждат у учениците нагласа за междукултурно общуване, повишават на интереса към английския език и мотивацията за изучаването му, обогатяват лексикалния фонд и развиват речевите умения.

Клуб „Млад историк” обхваща ученици от 7 и 8 клас. Заниманията на клуба са под ръководството на Елица Янкова и са насочени към опознаване на родния край и неговата история, съхраняване на предмети от бита, организиране на етнографски изложби. Първата проява на клуба бе организираната от младите историци изложба със събрани сечива и домакински пособия, съкровища, пазени с много любов от възрастните хора от Полски Тръмбеш.

„Математика – предизвикателството PISA 7 клас; участват 10 деца с интерес към практико-приложни задачи, нестандартни решения на „трудните задачи“, подготовка за успешно представяне на НВО и състезания.

„Математика – за да ни е лесно и интересно“ – 9 клас; участват 10 деца; сбирките ни не са с натоварващ характер – забавляваме се с интересни задачи, дискутираме, спорим. „Целта ни е да преодолеем негативното отношение към дисциплината математика и едновременно с това да развиваме логическото си мислене; правим междупредметни връзки.“ – така казва учителката по математика, която ръководи тези групи по интереси – Бистра Пеева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!