Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

26 хлапета се водят на отчет за различни престъпления

26 момичета и момчета на възраст от 10 до 18 г. се водят на отчет в местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината. Образуваните преписки са били предимно за кражби на различни суми пари, мобилен телефон, бойлер, дърва, лична карта, акумулатор, колело, плазмен телевизор, ъглошлайф и др.

Доброто взаимодействие и работата на комисията с институциите е довело до запазване на ниската бройка възпитателни дела през изминалата годината – общо 26. При по-тежки противообществени прояви комисията е наложила по 2 възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните лица от ЗБППМН, като общо наложените възпитателни мерки през годината са 29. Комисията е налагала предимно полеките възпитателни мерки, като се е съобразявала с характеристиката и доклада по възпитателното дело. Не са разгледани две възпитателни дела, образуваните са прекратени, тъй като са изтекли 6 месеца от извършването на противообществената проява.

Повечето от малолетните и непълнолетните деца с образувани дела са извършили противообществени прояви за първи път.

През 2016 година МКБППМН е разработила брошури по проблеми, свързани с наркотиците и тяхното разпространение, и ги е разпространила в общината.

Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през годината са работили трима обществени възпитатели, които са извършвали конкретна индивидуална, корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните правонарушители. Обществените възпитатели са провеждали и консултации в Консултативен кабинет, който е помощен орган на местната комисия. Основната цел на Консултативния кабинет е да бъде подпомогната дейността по предотвратяването и противодействието на противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни лица. В зависимост от конкретните потребности на лицата са провеждани психологически изследвания. Социалните консултации са осъществявани както с децата, така и с техните родители.

Голяма част от децата с противообществени прояви и наложени мерки от комисията са насочени към Центъра за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш, в който работят различни специалисти: педагог, психолог, логопед, помощник-възпитател и двама социални работници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *