169 четения

Търновската община прие новите правила за прием в детските градини и първи клас

Какво трябва да знаят родителите

 

ПО НОВИ ПРАВИЛА ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ПРИЕМЪТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Те влизат в сила веднага и по тях ще работят всички учебни заведения – 13-те детски градини, както и деветте училища, които обучават първокласници. И двете наредби са разписани в Закона за предучилищно и училищно образование. Наредбата за прием в детските градини урежда условията за записване, отписване и преместване на децата в общинските забавачници.

Адресната регистрация е водещият критерий. Близостта до учебното заведения беше първото условие при записването на децата досега. След това директорите на учебните заведения се съобразяват с децата със специални образователни потребности, сираците и полусираците, както и с многодетните семейства. Ако семейството вече има друго дете, записано в съответната детска градина, това също ще им носи точки.

Общината е изработила готови формуляри – заявления за участие в класирането, за записване и отписване, което допълнително улеснява родителите. Уточнени са и датите, в които се подава всеки един документ.

Общинската администрация ще следи изпълняват ли директорите новите правила за прием на деца. За целта ще бъде създаден регистър, в който ще бъде описана историята на детската градина, броят деца, както и всички подадени от родителите заявления. Директорите ще са длъжни да представят в администрацията списък с деца и общината ще може да се намесва там, където правилата са нарушени. Правилата дават сигурност и спокойствие на родителите, че децата им ще бъдат записани в най-близката по адресна регистрация детска градина. Това не означава, че детското заведение няма да има право да приема деца и от други квартали, но това ще става само след като са настанени всички деца от района.

С ТРИ КЛАСИРАНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ВЕЧЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА. Всички те ще работят по общи критерии, които са същите като за детските градини.

Водещият критерий и тук остава адресната регистрация. До 31 май е срокът, в който родителите трябва да подадат заявление за участие в класирането. Това първо заявление задължително трябва да е придружено с удостоверение, че детето е завършило подготвителна група. От 1 до 5 юни е първото класиране, което се обявява във всяко училище на 6 юни. Следващите два дни родителите имат време да си запишат децата, след което веднага излиза второто класиране и отново има два дни за записване на приетите първолаци. Свободните места се обявяват на следващия ден и останалите непопълнени бройки училищата могат да запълват до 15 септември. След третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявление само за школата, в които има останали незаети места.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!