119 четения

Проф. Венка Кутева-Цветкова: „Синхронизирането между образованието и пазара на труда e важeн акцент в нашата предизборна програма“

Венка Петрова Кутева-Цветкова е професор в Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като от 2015 година е избрана за декан на факултета. Доктор по педагогика (1999 г.) и доктор на науките (2014 г.). От 2003 г. без прекъсване е член на Академическия съвет на университета. Омъжена, с две деца.

Венка Кутева-Цветкова е под номер 10 в листата на „БСП за България“. Влиза в кампанията с приоритетна цел да работи за издигане авторитета и престижа на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, напомняйки, че Великотърновският университет е не само културен символ и продължител на Търновската книжовна школа, но и мощен стимулатор за развитие на социалната и икономическа инфраструктура на област Велико Търново.

Подчертавайки ясно, че образователната система е мястото, където нашите деца трупат знания, умения, навици и компетенции за следващата интеграция в обществено-икономическия процес, тя поставя особен акцент и върху това, че образователната система е мястото, където нашите деца се формират като личности с българско самосъзнание. От опит знае, че истинското знание струва много и нито се дава, нито се получава лесно. Венка Кутева-Цветкова разглежда като първостепенна задача осигуряването на съвременно материално оборудване за спорт в училищата.

Тя счита, че може да се ангажира със следните проблеми – усъвършенстване качеството на предучилищното и училищното образование въз основа на приемственост и българоцентрична целева система, усъвършенстване качеството на висшето образование в рамките на основната му мисия за социализиране и интегриране на българите в собствената им общност с ограничаване на самоцелни инициативи и реформи, инициирани от чужди организации.

Освен това тя приветства стратегическите направления, заложени в платформата на БСП, средствата в бюджета да достигнат за образование 5% от БВП, а за научно-изследователска дейност – 1%, през 2020 г.

Венка Кутева-Цветкова е убедена в огромната полза от синхронизирането между образованието и пазара на труда, изразено по-конкретно в създаване на национална карта „Образование – икономика“, изработена от държава, общини и бизнес, която да планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, така че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони, а бизнесът да участва със свои прогнози за нуждите на пазара на труда, в определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища; утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила с определена квалификация и специалности, съчетано с безплатно обучение на студентите по приоритетните специалности в рамките на държавната поръчка; създаване на закон за професионално образование – качествено обучение в реални условия, в производство, стаж и работа.

Визирайки безспорния факт, че именно учителите са двигатели на модерното образование, Венка Кутева-Цветкова счита, че е наложително да се предприеме поетапно и справедливо увеличаване на заплащането на труда на учителя при включване на учителската професия в списъка на регулираните професии.

Венка Кутева-Цветкова подкрепя убедено тезата за обвързване на образованието и науката с технологичния и икономически растеж, което на първо време може да се осъществи чрез подкрепа на развойни центрове и центрове за технологичен трансфер към БАН и университетите с даване на възможност на бизнеса да работи с тях, създаване на програма за осигуряване на оборудване минимум за модерно обучение съвместно с бизнеса – технологични кабинети и лаборатории в средното и висшето образование, и не на последно място фиксиране на стартова заплата на млад учен не по-ниска от две минимални работни заплати със създаване на стипендии и програми за докторанти и постдокторанти.

Накрая проф. Кутева-Цветкова подчерта, че през изминалите години Великотърновският университет се утвърди като значим образователен, научноизследователски и художествено-творчески център с национален и международен престиж. Днес неговата мисия е да продължи да бъде едно от водещите висши учебни заведения в България, които функционират и се обновяват в съответствие с нуждите и повелите на времето, в което живеем и градим съвременна България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!