4 четения

Весела Лечева: „Няма да допуснем онези, които създадоха хаос в образованието, да продължат с експериментите!“

Ние, кандидатите за народни представители от коалиция „БСП за България“ в област Велико Търново, ще отстояваме в 44-тото Народно събрание образованието да бъде реален приоритет на държавата. Нашата цел е спиране на деградацията в българското образование.

Как ще го направим?

 • Като осигурим необходимото финансиране и ефективното разпределение на финансовите средства
 • Като създадем адекватната законова рамка
 • Като реализираме политики, създаващи доходи, престиж и възможности за развитие на висок професионализъм у работещите в сферата на образованието кадри

Първата стъпка е – ревизия на образователната реформа, наложена от ГЕРБ. Всичко, което обещава ГЕРБ и г-н Цветанов на великотърновци, е в пълно противоречие с гласувания от самия него и ръководената от него парламентарна група на ГЕРБ държавен бюджет. Затова ние ще подкрепим актуализация на държавния бюджет, която отговаря на заложеното в нашата управленска програма: за 2017 г. – 3,6% от БВП за образование и нарастване на финансирането от 2018 до 2020 от 4% до 5%.

Втората стъпка е – промяна на модела на финансиране и засилен контрол върху целесъобразното изразходване на средствата. Това означава: обвързване на финансирането на държавните и общински учебни институции със степенувани резултати от покрити общодържавни критерии. Отказ от принципа „Парите следват ученика/студента”. Диференцирано финансиране на държавните висши училища, обвързано с потребностите на икономиката и на обществото, с качеството на обучение и с изследователската работа в тях.

Третата стъпка е модернизиране на професионалното образование и обвързването му с пазара на труда. Днес над 60% от завършилите висше образование български младежи не работят по специалността. Предлагаме:

 • Национална карта: образование – икономика, изработена от държава, общини и бизнес. Планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, така че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони. Бизнесът да участва със свои прогнози за нуждите на пазара на труда (хоризонт – 5 – 10 г.) в определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища;
 • Утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила с определени квалификации и специалности. Държавата поема таксите за обучение на студентите по приоритетните специалности в рамките на държавната поръчка;
 • Нов закон за професионално образование – качествено обучение в реални условия, в производство, стаж и работа. Участието на бизнеса на четири нива: ранна професионална ориентация на учениците; финансови стимули за бизнеса за прием на ученици за стаж в реална работна среда; изграждане на кариерен план на учениците от професионалните училища и осъществяване на контакта между бизнеса и бъдещите кадри; разработване на пилотен проект, по който се работи по време на цялото образование и бизнесът е в ролята на ментор.
 • Създаване на Национален фонд Професионално образование, в който се отчисляват средства от големи инвеститорски проекти и сделки с участие на държавата, общините и бизнеса.

Четвъртата стъпка е – публична отговорност за висшето образование. Това означава баланс на академичната овтономия с национални критерии за качество на висшето образование и науката. Нашите университети трябва да отговарят на европейските и международни критерии за иновативност, качество и конкурентност. Необходимо е да изработим заедно с представителите на висшите училища устойчив модел за оценка на труда и за кариерно развитие на академичния състав. Затова ще предложим нов Закон за развитие на академичния състав. Държавната поръчка трябва да е основана на нуждите от работна сила с определена квалификация и специалности. Затова ние сме за безплатно обучение на студентите по приоритетни специалности в държавната поръчка. В условията на демографска катастрофа ние сме категорично за съхраняване на държавните висши училища като регионални центрове за културна, образователна и научна дейност. Това е условие, според нас, за развитието на българската икономика и производство по места.

Петата стъпка е образованието и науката да са основата за технологичен и икономически растеж. За целта:

 • Увеличаване на средствата в държавния бюджет за научна дейност. Отделеното от ГЕРБ за 2017 г. е 0,19%. Ние искаме през 2018 г. те да са 0,5%, за да достигнат през 2020 г. до 1%.
 • Развитие на развойни центрове и центрове за технологичен трансфер към Българска академия на науките и към университетите. Даване на възможност на бизнеса да работи с тях;
 • Програма за осигуряване на оборудванеминимум за модерно обучение съвместно с бизнеса – технологични кабинети и лаборатории във висшето образование;
 • Стартова заплата за млад учен – не по-ниска от две минимални работни заплати; стипендии и програми за докторанти и постдокторанти; базови минимални заплати за заетите в науката по основен трудов договор в Българската академия на науките, Селскостопанската академия и държавните висши училища.
 • Програми за повишаване качеството на докторантската степен: инфраструктурно и финансово обезпечаване.

Българското образование трябва да работи за създаване на конкурентоспособни професионалисти. Да гради култура и национално самосъзнание. Да гарантира връзка между образование и трудова реализация. Да създава самочувствие и високи стандарти, силна икономика, жизнена перспектива и реализация на всеки български младеж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!