9 четения

Да спрем популизма с конкретика

За 1 (една) година управление на БСП в област Велико Търново – 96 млн. лв. За 8 (осем) години управление на ГЕРБ в област Велико Търново – 120 млн. лв. (по думите на г-н Цветанов)

Велико Търново ще бъде център, който обединява науката и образованието с икономическото развитие на региона

Велико Търново трябва да се привърне в център на високотехнологични производства и промишленост, която не замърсява околната среда. Това е целта, която ние – кандидатите за народни представители от IV МИР Велико Търново, искаме да постигнем. Велико Търново се нуждае от високотехнологичен бизнеспарк и логистика на високотехнологични производства. Велико Търново трябва да стане академичен център, който обединява науката и образованието с икономическото развитие на региона. Тук е най-голямото регионално звено на БАН – регионалният академичен център „Стефан Додунеков“, Националният военен университет и Великотърновският университет.

Как ще го направим?

Да развием българското производство и да създадем работеща икономика, която гарантира трайни работни места и високи доходи, означава да направим три неща:

 • Държавата да застане на мястото си като партньор и гарант
 • Да създадем стимули и перспектива
 • Да подобрим ефективността и ефикасността на публичните разходи

Ние предлагаме, първо, разработване на краткосрочни регионални планове за възраждане на икономиката поне в едно до три основни направления във всички 28 областни центъра. Определяне на структуроопределящи предприятия във всеки регион. В местната власт ще работим за развитие на общинска икономика – възраждане на БКД фирмите.

Второ, насърчаване създаването, развитието и научноизследователската дейност на предприятия в перспективни високотехнологични производства и такива с висока добавена стойност. Провеждане на координирана политика между отделните сектори с цел повишаването на равнището на образованието, на науката, на технологиите и иновациите.

Трето, развитие на военната промишленост с цел използване на съществуващи мощности и специалисти и включване на България в проекти с тази цел на НАТО.

Четвърто, редуциране на лицензионните, разрешителните и регистрационни режими, стопиране на произвола и репресията от страна на държавни органи и длъжностни лица, както и намаляване корупцията.

Пето, фискални стимули за продукция с висока добавена стойност в страната: нулена ставка данък печалба за предприемачи до 35 години, които в рамките на 24 месеца да създадат минимум 5 работни места и реализират оборот до 150 000 лв.

Шесто, създаване на фонд „Индустрия“ с начален капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия на база десетгодишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип.

На българската икономика са нужни инвестиции. През 2016 година чуждите инвестиции се свиват с над 46% по данни на БНБ. Защо стигнахме дотук въпреки растежа и постиженията, отчитани от ГЕРБ? Статистиката показва, че само за период от 2 години (2014 и 2015) са били усвоени около 40% от средствата от целия бюджет за Програмния период 2007 – 2013 г. Така разплащанията по европейските програми в голяма степен изкривява данните за инвестиционния климат в страната. През 2016 г. обаче няма изплащане по програмите и могат да се видят истинските нива на инвестиции без помощта на парите от ЕС.

Всички трябва да се замислим какво става с българската икономика след 2020 година. Как ще работи тя без парите от този програмен период. Липсата на политическа стабилност, която се генерира от ГЕРБ, и липсата на последователност в политиките за управление на държавата генерират стопанска несигурност.

В програмата на БСП за България казваме: за да увеличим инвестициите в българската икономика, са необходими:

 • Публична администрация, която да облекчи максимално всеки един потенциален инвеститор
 • Намаляване на административните и регулаторни бариери пред бизнеса
 • Съдебна реформа, която да увеличи сигурността на инвеститорите и да намали корупцията
 • Фискална политика, която да намали и подобри ефективността на публичинте разходи.

Ние предлагаме преструктуриране на Българската агенция за инвестиции и превръщането й в звено, пряко подчинено на бъдещия министър-председател, и създаване на условия за стимулиране продажбите на български стоки извън граница.

Стратегическа подкрепа и инвестиции в наука. Създаване на фонд „Иновации“ с начален капитал от 150 млн. лв. за подкрепа на млади български инженери и специалисти, които да създават фирми и да развиват свои марки, а не да бъдат купувани за жълти стотинки от големи чужди компании.

Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните разходи. Анализ на средствата, разходвани от държавните структури за ползване на сграден фонд, автомобилен парк, комуникационна техника и др. Ограничаване на разходите и намаляване тежестта към бюджета.

Утвърждаване на добре работещ и резултатно ориентиран контрол в публичния сектор. Оценка на функционирането и резултатите от дейността на контролните институции. Актуализиране на нормативната уредба и привеждане в съответствие с възникнали нови потребности при прилагането на контрол в държавното управление.

Две са основните цели на програмата на БСП за България в областта на икономиката. Първата и особено важна и належаща е развитието, възраждането на икономиката. В момента държавата разчита само на кредити и еврофондове, за да отчита все пак някакъв растеж. Не успеем ли да възродим икономиката на държавата, България няма никакъв шанс да върви напред и да се развива.

Каква е структурата на нашата икономика – най-голям е секторът на услугите (67% от БВП), индустрията е на второ място (19% от БВП), а селското стопанство се колебае между 5 и 6% от БВП. Производственият сектор – индустрия и земеделие, формира по-малко от 25% от БВП на България. В тази връзка икономиката на страната се нуждае от „възраждане на индустрията” – промяна в структурата на икономическата дейност към сектори, технологии или задачи, които се очаква да предоставят по-добри перспективи за икономически растеж.

Втората ни цел е образованието. Дори в момента, при свитото производство, липсват подготвени кадри и този проблем ще се задълбочава все повече и повече. Това налага и формирането на държавен фонд „Образование“, който да подпомага освен обучението на специалисти и развитието на високи технологии. Това може да изведе държавата по нов път на развитие, ползвайки научния и експертен потенциал, неглижиран през последните години. В тази връзка неизменна част от възраждането на икономиката е силното й обвързване с иновациите, без които българската промишленост няма да е конкурентоспособна на световните пазари както в областта на нови производства, така и в индустриите, които са традиционни за България. Нашата цел е създаване на модел, който се основава на провеждането на политики с цел повишаването на равнището на образованието, на науката, на технологиите и иновациите.

Икономиката и образованието са двете направления, които могат да се окажат решаващи за излизане на държавата от дълговата спирала, в която в момента се намира, и да я направят конкурентоспособна. Активната роля на държавата в тези две направления ще даде възможност за повишаване стандарта на живот на хората и ще им осигури възможност да правят планове за бъдеще не някъде по света, а в България.

Един коментар за “Да спрем популизма с конкретика

 • 17.03.2017 в 12:34
  Permalink

  Монго хубаво написано, но погледнете: ще има ли кой да се обучава? А млади предприемачи останаха ли в региона?
  Селата са обезлюдени, пътищата към тях в ужасно състояние – препитание в тях няма.
  Градовете кретат, благодарение на останалите “ младежи“ над 50.
  Условия да остават млади хора тук – никакви. Данъчното облекчение за деца е 20 лв. за 1 година, което е смешно и подигравка, така ли се насърчава раждаемостта?
  В. Търново е „най – добрия град за живеене“ по една класация. Бих добавил – за разходки, но не за живеене – ниски доходи, високи цени и красотата на града.
  Може много да се пише по темата, жалко, че всички самозабравили се партии не виждат родната картина. Какво ли ще бъде след 5 години? Сигурно ще си внесете китайци.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!