12 четения

Да спрем популизма с конкретика

За увеличаване на заплатите на учителите – в бюджет 2017, гласуван от г-н Цветан Цветанов – 0 лв.

За увеличаване на заплатите на учителите в бюджетната прогноза за 2018, 2019 и 2020 г. – предложена и гласувана с бюджета за 2017 г. от ГЕРБ – 0 лв.

Туризмът трябва да се превърне в стратегически отрасъл на българската икономика

Туризмът е един от най-бързо развиващите се сектори в света. Което, за съжаление, не можем да кажем за България. Продължаваме да залагаме на екстензивния и евтин туризъм. Продължаваме да развиваме стратегии, които не се изпълняват, а ако се изпълняват части от тях, това поражда по-скоро неразбории и слаб ефект. Българският туризъм продължава да е заложник на лобистки интереси и диктат на няколко собственика и техните интереси за сметка на малките и средните фирми. Необходимо е преразглеждане на концесиите в туристическия бранш с цел достигане на реални цени на услуги за туристите.

България е туристическа дестинация, чийто потенциал не е реализиран максимално. Нито в сезонния морски и зимен туризъм, нито в културно-историческия. Здравният туризъм и използването на минералните ни извори тепърва трябва да се превърнат в стратегическо направление за развитие на туризма в България и превръщането му в стратегически отрасъл на българската икономика.

Как да го направим?

  • Превръщане на туризма в стратегически отрасъл на българската икономика. За целта е необходимо да се разработи държавна стратегия в туризма, която да отчита туристическите възможности, дадености и ресурси на всяка българска община. На основата на тази стратегия – разработване на стратегически план за развитие на българския туризъм.
  • Спешен анализ на концесиите и замърсяващите екологичната среда производства и изтеглянето им от общините, които са с приоритетно икономическо развитие в областта на туризма.
  • Позитивният имидж на българския туризъм и повишаване на разпознаваемостта на България като привлекателна целогодишна дестинация с характерна национална идентичност, запазени културни традиции и съхранена природа трябва да станат стратегическа цел на държавата в постигането на икономическо развитие. Да се изготви Национална стратегия за управление на репутацията на България в областта на туризма. Трябва да се прекрати практиката да се харчат пари за неефективни и спорадични рекламни кампании, както и практиката представянето на България на международните туристически борси да е част от туристическата обиколка на държавни чиновници без особен ефект за развитието на отрасъла.
  • Стимулиране потреблението на стоки и продукти, произведени в България.

Какво предлагаме?

Удължаване на летния туристически сезон. Държавна политика за подготовка и гарантиране на професионално подготвени кадри в областта на сезонния туризъм. Спиране на произвола и корупцията при концесиите на плажните ивици и ясна политика на съответствие между природните дадености, обема на леглова база и гарантиране качеството на почивката на туристите. Искаме обръщане на модела в летния и зимен туризъм – от повишаване броя на нискотарифните туристи към повишаване броя на семейните и високоплатежни туристи. Това означава нова политика в туризма по отношение структурата и качеството на услугите, както и нови пазари. Разработване на диверсифицирани транспортни схеми с конкурентни цени на транспортните услуги до курортните комплекси.

Пълноценно използване възможностите за здравен туризъм. Пазарът на здравният туризъм е с устойчиви световни и европейски тенденции на развитие. Трябва да заложим на съществуващите висок професионализъм и отлична репутация на българските кадри и на уникалните възможности, които предоставя природният ни ресурс. Развитието на здравния туризъм е развитие на високодоходен туризъм, който е обвързан с образованието на кадрите, трайни и високодоходни работни места и предоставянето на целогодишни услуги.

Развитие на младежкия и екотуризъм. Изготвяне на национална туристическа карта, чрез която да се привлекат туристи от този пазарен сегмент, които са важни за стратегическото развитие на българския туризъм при преминаване на тези туристи в други възрастови категории. Тук, както и при всички останали видове туризъм, от особено значение е развитие на държавна политика за съхранение на българската природа.

Развитие на културно-историческия туризъм. Този сектор е от особено значение за Велико Търново и областта. Тук държавата още не е изпълнила своята функция. На първо място, това е ангажимент за изграждане на инфраструктура към културно-исторически забележителности. Прироритет в изграждането и поддържането на пътната инфраструктура на държавата трябва да станат онези общини, които са център на културно-исторически туризъм. Както и да се хвалят от ГЕРБ за успехите си, Северна България остана заобиколена от големите инфраструктурни проекти по време на тяхното управление. Само напомням, че в тази пренебрегната от тях част на България се намират 6 от 7 те признати за България културно-исторически обекта от ЮНЕСКО. Тук са старите български столици. Тук е Велико Търново – сърцето на българската модерна държавност и на силата и славата на българската държава, книжовност и дух. За да стане Велико Търново център на българския културно-исторически туризъм, ние – кандидатите за народни представители от листата на „БСП за България“ – ще работим за:

  • Спешно разписване на програма за участието на Велико Търново в българското председателство. В периода на нашето председателство България ще бъде посетена от хората, които взимат отговорните решения в ЕС. Тези месеци са неоценима възможност за презентацията на Велико Търново като европейска и световна културно-историческа туристическа дестинация.
  • Влизане на Велико Търново в културния календар на Съвета на Европа. Искаме да превърнем Велико Търново в пример за европейски стандарти за отношение към културно-историческото наследство.
  • Изготвяне на 20-годишна програма за превръщане на Велико Търново и областта в център на българския културно-исторически туризъм и европейска и световна туристическа дестинация. Реализацията на тази програма ще обвърже развитието на селското стопанство, икономиката, образованието, пътната и туристическата инфраструктура, за да гарантира устойчиво развитие на туризма, трайни работни места и високи доходи за хората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!