Програмата на ГЕРБ предвижда: Подкрепа на малките и средните стопанства и връщане статута на полските пазачи

Във Велико Търново ще има фермерски пазар

Реформата в поземлените отношения, комасацията и възприемането на земеделската земя като природен ресурс, осигуряващ националната хранителна сигурност, бяха основни теми, обсъждани на кръгла маса на тема земеделие, провела се във Велико Търново.

На срещата присъстваха земеделци и арендатори от региона. Участници в срещата изразиха благодарност към правителството на ГЕРБ за националните мерки за финансова подкрепа на сектора и за заложения в предизборната програма на партията ангажимент за изграждане на фермерски пазари и осигуряването на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална помощ в растениевъдството и животновъдството.

Във Велико Търново ще има фермерски пазар на територията на бившето сержантско училище. За изграждането му ще кандидатстваме по европейски програми, каза на присъстващите кметът на старата столица и областен координатор на ГЕРБ Даниел Панов. Той заяви, че е много важно да има стабилна държавна политика за сектора, важно е да има синхрон между земеделските производители, местната власт и централната. Благодаря ви, че помагате на кметовете и населените места, защото вие винаги първи откликвате на потребностите на селата, допълни Панов.

Ангажимент на ГЕРБ е да продължи развиването на балансирано земеделие и пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства. За следващото правителство на ГЕРБ във фокуса на подкрепа ще останат малките и средните предприятия. Нов акцент е подкрепата на земеделския производител в търговските обекти и директно на пазарите до крайния потребител.

В поземленото законодателство ще намери място охраната на селскостопанското имущество и реколта, предвидено е връщане статута на полските пазачи, стана ясно по време на срещата.

Предвижда се развитие на ефективно поливно земеделие, ръководено от сдруженията за напояване, както и ефективна превенция на риска. Сред приоритетите в програмата са също науката и иновациите в земеделието. Предвижда се обучение и повишаване на професионалната квалификация на всички желаещи български фермери.

Ще продължи прилагането на съществуващите схеми за държавни помощи, в това число под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

Важен за следващото правителство на ГЕРБ ще бъде дебатът за новата обща селскостопанска политика. Целите на най-голямата политическа сила са да запази нивата на директното подпомагане и да увеличи пакета обвързана подкрепа. Предвижда се въвеждане на мерки за управление на риска в земеделието, за да може, когато има ценови кризи например, както беше с цената на млякото, земеделският производител да може да получи компенсация за претърпените вреди като директно плащане.

Друга от целите на ГЕРБ е изграждане на единен електронен регистър на земеделските поземлени имоти, както и електронна идентификация на животните в България.

В мандата на ГЕРБ са изградени над 500 км пътна инфраструктура, за 2 г. са залесени площи, равни по обем на залесяването за последните 5 – 6 години. За този период страната ни е отчела траен ръст на площите със зеленчуци и трайни насаждения, а също ръст при животновъдството, независимо че това са били трудни години за сектора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *