Новини

В Община Г. Оряховица се приемат заявления от граждани за материали за поддържане на междублокови пространства

И тази година в бюджета на Община Горна Оряховица са заделени 10 000 лв. за граждански инициативи. Парите са предназначени за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на градинки и междублокови пространства. Със средствата ще бъдат закупени материали (плочки, бордюри и др.), които ще бъдат предоставяни на гражданите. Тези, които желаят да се възползват от предложението, могат да кандидатстват в Община Горна Оряховица за отпускане на материали. За целта в Центъра за информация и услуги се подава заявление свободен текст и протокол от предварително проведено общо събрание на собствениците на жилищните сгради. В заявлението ясно трябва да е описано какви и колко материали са необходими и какво ще бъде направено с тях. Исканията се приемат до края на месец май. През юни документите ще бъдат разгледани и одобрените ще бъдат публикувани на сайта на Общината. Материалите ще се получават с приемо-предавателен протокол. През септември, комисия от Общината ще провери обектите и дали заявените материали са вложени по предназначение. След проверката ще бъде изготвен констативен протокол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *