5 четения

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Необходими мерки

ОТ „РЕАЛНИ РЕШЕНИЯ“ КЪМ РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Пътна инфраструктура:

  • Изваждане на АМ „Хемус“ и високоскоростния път Русе – Велико Търново от сферата на обещанията и вкарването им в политиката на реалните действия по планиране, трасиране и изпълнение на проектите

  • Ремонт на третокласната пътна мрежа в общината – днес до общинския център се стига за повече от 40 минути благодарение „реалните решения“

Икономика:

  • Изграждане на високотехнологичен бизнеспарк. Велико Търново трябва да развива конкурентни, високотехнологични производства, които създават трайни и високодоходни работни места. Производства, които не замърсяват околната среда и които трябва да станат първия стълб на икономическото развитие на общината.

  • Превръщане на културно-историческия туризъм във втори стълб на икономическото развитие на Велико Търново. Спешните мерки: включване в културния календар на ЕС и програма за участие в Председателството на България. Стратегически мерки: Стратегията на България за развитие на туризма – превръщане в приоритет културно-историческия туризъм; създаване на адекватна стратегия за управление репутацията на държавата с приоритет културно-историческия туризъм. Превръщане на Велико Търново в европейски модел, съчетаващ природа – градска среда – исторически паметници.

  • Трети стълб – образование, което създава работеща връзка икономика – образование – наука.

Образование:

  • Превръщане на Велико Търново в академичен център на Северна България чрез изплозване потенциала на ВТУ, НВУ и РАЦ „Стефан Додунеков“

  • Делегираните бюджети да са съобразени със спецификата на общините и изискванията за икономическото им развитие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!