8 четения

Община Свищов представи пред свищовската общественост условията за прием в детските градини и училища

Условията за прием 2017/2018 в детските градини и училища, както и новостите към тях бяха представени на пресконференции пред свищовските медии в два поредни дни.

За срещата с медиите бяха поканени инж. Розалия Личева – началник на Регионално управление по образованието – Велико Търново и директорите на училищата и детските градини в Свищов. Новите критерии за прием и графикът на дейностите бяха основен акцент на проведените пресконференции. Интерес събуди районирането, което се въвежда по система, разработена съгласно чл.42 и 43 от Наредба №10 /01.09.2016 г. на МОН и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов, приета с решение № 414/21.12.2016, Прот. № 27 на Общински съвет – Свищов. Началник отдел „Образование“ Румяна Кузева разясни, че чрез районирането се прави опит за равномерно разпределение на децата и учениците, с цел по-качествена услуга и покриване на стандартите за средата, в която ще се възпитават и учат децата. Важно беше да се разбере, че районирането няма дискриминационен характер, т.е. то не пречи на родителите да подадат заявление в район различен от постоянния адрес и/или настоящия адрес на местоживеене, но ще им донесе по-малко точки при точкуването и крайното класиране. Всеки родител трябва да подаде в съответното заведение заявление за прием, с набор от необходимите за класирането документи. В определен по график на дейностите срок, децата ще се класират по точкова система, изградена по предварително определени критерии – общи и социални, които са еднакви за всички. След класирането, родителите ще трябва да подадат второ заявление, с което ще запишат детето или ученикът в съответната детска градина или учебно заведение. Приемът в детските градини е целогодишен, но при условие, че в съответното детско заведение има свободни места. Максималният брой деца в яслените групи ще е 20 деца, а децата постъпващи в I-ва група няма да надвишават 24. Броят на първокласниците за новата учебна година се очаква да бъде около 210, като една паралелка няма да надвишава 24 деца. Новите критерии няма да касаят децата и учениците, които са при заварено положение. Районирането касае само новопостъпващите в детските градини и порвокласниците.

Инж. Розалия Личева поздрави ръководството на общината и директорите на учебните заведения за отговорната и прецизна работа, по отношение развитие на българското образование и предлагането на паралелки съобразно реалните нужди и интереса на учениците. Тя разясни как става балообразуването и приемът след 7 и 8 клас, и поздрави ПГ по ЛПС за положените усилия, относно въвеждането на дуалното обучение в учебния им процес. Всички директори имаха възможност да представят своите учебни заведения и перспективите пред учениците, които ще изберат да завършат своето средно образование при тях.

Чрез медиите зам.-кметът Анелия Димитрова информира свищовската общественост за два новопоставени банера на сайта на Община Свищов, намиращи се в долния ляв ъгъл на началната страница, които водят до подробна информация, касаеща условията и реда за прием в детските градини и прием в първи клас. Тя уточни, че там родителите ще могат да намерят подробна информация за приема, както и списък на необходимите документи за кандидатстване и записване. В края на срещите, тя пожела толерантна и успешна кампания на всички, като изрази увереност, че новата система – касаеща районирането, ще гарантира балансиран прием и равномерно разпределение на децата в детските градини и училищата в община Свищов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!