Отчет за свършена работа правят всички кметове на кметства в община Свищов

Срещите са по инициатива на кмета Генчев и се провеждат за първи път в общината

От 18 до 25 април всички кметове на населените места в община Свищов, съвместно с кмета Генчо Генчев, ще извършат отчет за дейността си през изминалата година. В своите отчети кметовете информират населението, какви са приходите на населеното място за годината, за какво са направени разходи, какви проекти и инициативи предстоят и какви трудности са срещнали в своето управление. Основната цел на срещите с хората е да осъществи обратна връзка с тях и да се беседва по наболели въпроси, търсейки начин за решаването им.

Прави впечатление, че навсякъде хората са изключително доволни от ремонтните дейности, които са извършени в църковните храмове. По инициатива на общинското ръководство, през първата половина на 2016 година, църковните настоятелства на няколко църкви в община Свищов, съвместно с кметовете по места, написаха писма до Дирекция по „Вероизповедания” в Министерски съвет и съответно до Великотърновската епархия, с молба да им бъдат отпуснати средства за належащи ремонти. Средствата за ремонтите бяха отпуснати и до края на 2016 година разходите бяха отчетени. Генчо Генчев информира, че такива писма са написани и тази година, с надеждата да се отпуснат допълнителни средства.

В село Овча могила жителите споделиха радостта си от новооткрития Кризисен център, който обхваща четирите населени места наоколо и се възползваха от възможността да благодарят на общинското ръководство и служителите в Кризисния център.

Уредничката на музея в село Горна Студена благодари за усилията, които се полагат за обновяването на Военноисторическия музей „Главна квартира на руската дунавска армия – 1877 г.“, в който с фотоси, графики и веществен материал се проследява хода на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. Тази година се навършват 110 години от създаването на музея и отбелязването на кръглата годишнина е част от честванията по повод 140 години свободен Свищов. Кметът Генчев отбеляза, че макар и с малки крачки, се върви в посока развитие на културен туризъм и привличане на интерес към нашите културно-исторически, природни и археологически забележителности. Това от своя страна постепенно ще доведе до увеличаване на туристическия поток и приходите от туризъм в общината.

Част от проблемите в населените места остават лошата инфраструктура, водоснабдяването и безработицата. За решаването на сериозна част от проблемите в селата, големи надежди са възлагат на реализирането на проекти чрез Местната инициативна група (МИГ), създадена съвместно с община Ценово. Като част от Програмата за развитие на селските райони, създадената през месец април м.г. МИГ обединява местни действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Стратегията за местно развитие цели устойчиво развитие, отговарящо на нуждите и очакванията на местните хора. След одобрение на стратегията, финансирането ще се извърши чрез подаване на проектни предложения пред МИГ, по подхода „Водено от общностите местно развитие”. Общата стойност на многофондовата стратегия е в размер на 6 287 993. 45 лв. Тя отговаря на изведените от жителите на общината и участвали в разработването и цели, сред които:

– Стимулиране на заетост чрез самонаемане и разкриване на собствен бизнес;

– Развитие на земеделието и туризма;

– Повишаване на информираността за различни нови възможности и алтернативи за развитие на малкия и среден бизнес.

По време на разговорите с жителите на населени места, кметовете благодариха на своите избиратели за доверието и оказваното съдействие по време на съвместните дейности и мероприятия през годината. Отговориха на въпросите, които им бяха зададени и поясниха ситуации, които бяха спорни. Намериха се решения на някои проблеми, а за други предстои заедно да намерят такива.

Провеждането на такива срещи неминуемо засилва доверието между кметовете и жителите на населените места, води до прозрачност в действията и оказване на взаимна помощ при решаването на съществени за населението въпроси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.