Новини

Държавата ще дава повече пари за училищата и детските градини в отдалечените и малките населени места

Министърът на образованието Красимир Вълчев дойде на среща с 200 млади учители във В. Търново

„ПО НОВА ФОРМУЛА ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЯНИ СРЕДСТВАТА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Ще има разходен норматив или стандарт за образователна институция, който няма да зависи от броя на учениците или от големината на училището. Предвиждаме да вкараме допълнителни параметри в разпределителната формула, които ще дадат повече средства за малките училища и детските градини в отдалечените и малките населени места, където има и концентрация на уязвими групи. Новият разходен стандарт ще бъде подготвен до началото на есента и ще се прилага от началото на бюджетната 2018 г. Образователните институции ще бъдат субсидирани с 330 млн. лева повече и това е заложено в средносрочната бюджетна прогноза”. Това заяви пред повече от 200 млади учители, които се събраха през почивните дни на Ксилифор, за да говорят за учебните планове, квалификацията, съдържанието на учебниците, повишаването на възнагражденията в сферата. Организатор на срещата беше „Сдружение за образователни инициативи 19” при ОУ „Бачо Киро” във Велико Търново. В срещата се включиха народни представители, областният управител проф. Любомира Попова, кметът Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, образователни експерти и директори на училища.

Ministur Valchev (1)ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА С ПРЕПОДАВАТЕЛИ Е ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ВЕДОМСТВО. „Повечето млади хора търсят професии, които са с възможности за кариерно развитие, за по-високи доходи, за личностна реализация и утвърждаване. Ние ясно искаме да кажем, че учителската професия може да им осигури такива възможности. Не знам дали има друга управленска програма, която в толкова голяма степен да акцентира върху учителите и да казва, че те са най-важният фактор в образователната система”, каза още министър Вълчев и уточни, че в програмата на правителството е предвидено двойно увеличение на възнагражденията, което ще се отрази в увеличение на минималните заплати. Освен това професионалните направления „Обучение по педагогика” и „Педагогика на обучението по…” са изведени като приоритетни. Студентите в тях получават допълнителни стипендии, а висшите училища допълнително финансиране и по-висок прием за обучението в тях. Според министъра през последните четири години броят на студентите в точно тези професионални направления се е увеличил с близо 20%, а са намалели тези, които избират да учат икономика, администрация и управление например. Това е предпоставка да има повече учители след четири години, когато се очаква и най-големият недостиг на учители в системата. Анализите на МОН сочат, че броят на студентите, които учат природни науки, филология, математика и педагогика, ще е достатъчен, за да бъде компенсиран този недостиг, стига те да бъдат мотивирани да останат в системата на образованието като учители. Само така ще бъде преодоляна евентуалната липса на учители през следващите години, когато предстои 50% от сегашните педагози да навлязат в пенсионна възраст.

Министърът съобщи, че се подготвя междуинституционален механизъм, който ще обедини държавната и общинската власт в работата по обхващането и задържането на учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

„За първи път образованието е изведено като водещ държавен приоритет от настоящото правителство. Заедно с екипа ми в община Велико Търново полагаме всички усилия за подобряване на материалната база, за оптималната връзка между образование и бизнес. Велико Търново е пример за това работещо партньорство. Действително образованието е пътят към една добре уредена държава, към повишаване на жизнения стандарт, към добрата социална политика, към уредения трудов пазар, към сигурността”, каза пред педагозите кметът Даниел Панов. И допълни, че Министерството на младежта и спорта ще финансира проектите за ремонти и изграждане на нови физкултурни салони.

С. БОЯНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *