Две фирми са подали оферти на 10 юли, последния възможен ден, за ремонт на осветлението на стадион „Ивайло“.

Това стана ясно след заседанието на комисия, определена от главния секретар на спортното министерство Асен Марков, проведено на 11 юли. От публикувания протокол на страницата на Министерството на младежта и спорта е видно, че фирмите „ХИТ“ ООД и ДЗЗД „Органик Сълюшънс“ са се включили в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на прожекторната осветителна уредба на стадион „Ивайло“. На заседанието на комисията не са присъствали представители на участниците в обществената поръчка. Комисията допуска фирма „ХИТ“ до разглеждане на техническото предложение. Относно офертата на втория участник в процедурата ДЗЗД „Органик Сълюшънс“ е констатирано, че от посочените в документацията извършени сходни дейности с предмета на поръчката не е видно дали Кандидатът има извършена минимум една сходна дейност за последните 5 години. ДЗЗД „Органик Сълюшънс“ направи ремонтът на стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица миналото лято, но осветлението е реновирано от „Георесурс“ ООД, който в момента не е участник в обединението. След получаване на протокола участниците имат срок от пет работни дни да представят пред комисията други допълнителни документи, които да съдържат променена или допълнена информация във връзка с констатираните несъответствия и липса на информация. Прогнозната стойност на ремонтите дейности на осветлението е 416 627,42 лева без ДДС. Проектът предвижда да бъдат поставени 168 прожектора, като преди това бъде извършен демонтаж на досегашните инсталации на разпределителните табла и т.н., както и грундиране и боядисване на четирите мачти на стадиона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.