5 четения

Започна приемът на молби за 250 лв. еднократна помощ за семейства с първолаци

По 250 лв. еднократна помощ ще получат първокласниците, чиито родители са с ниски доходи. Право на целевата помощ имат семействата, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв., обясниха от Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново. Помощта се отпуска без условие за доход само за децата с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки.

Към молбата се прилагат удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последната година, удостоверение от училището, в което детето е записано, и удостоверение за раждане. Ако детето е настанено в семейство на роднини и близки или приемно семейство, се представя копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на детето в семейство на роднини и близки или в приемно семейство. Ако детето е с трайни увреждания се представя експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. При един жив родител се прилага удостоверение за наследници и удостоверение за семейно положение.

Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните часове до завършване на първи клас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *