Община Свищов обявява традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“

Той се провежда във връзка с празниците на града „Свищовски лозници“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с празниците на града „Свищовски лозници“, които ще се проведат
на 22, 23 и 24 септември 2017 година,

ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Я В Я В А
ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
“СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ”
ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.

Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 септември 2017 година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” гр. Свищов.

Краен срок за получаване на творбите:
10 септември 2017 година

На адрес:
5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. “Д.Г.Анев” № 4 а, Община Свищов „Култура”, за конкурса.

Телефони за информация:
0631/643-51 – главен експерт „Култура“

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.